Informacinių sistemų inžinerija

Sistemų inžinerijos prekybos studijų procesas. Kibersocialinių sistemų inžinerijos grupė

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas Aprašymo santrauka Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas -ai : Studijų programos tikslas - parengti elektronikos profesinį bakalaurą, gebantį projektuoti, diegti bei eksploatuoti mobiliosiomis ir belaidžio ryšio technologijomis grįstas išmaniąsias valdymo arba robototechnines sistemas toliau VS ar atskiras jų dalis; montuoti ir pagal nustatytus parametrus derinti jų įrangą; tirti eksploatavimo galimybes; organizuoti bei atlikti būtinus techninės profilaktikos darbus; vadovauti asmenų grupei, įgyvendinant projektavimo, diegimo ir eksploatavimo darbus.

kaip veikia nike akcijų pasirinkimo sandoriai standartiniai kapitalo vertybinių popierių prekybos signalai

Studijų programos paskirtis - ruošti aukštąjį profesinį išsilavinimą turinčius, aktyvius, atsakingus už savo veiklą ir jos rezultatų poveikį aplinkai, profesionalius specialistus, gebančius spręsti mobiliosiomis ir belaidžio ryšio technologijomis grįstų išmaniųjų valdymo arba robototechninių sistemų ar atskirų jų dalių projektavimo, modernizavimo ir diegimo problemas, bei turinčius šiuolaikinį lygį atitinkančias taikomosios ir praktinės veiklos kompetencijas šiose profesinėse robotikos ir kibernetikos srityse — įterptosios sistemos, realaus laiko sistemos, belaidžio ryšio technologijų ir jų pagrindu veikiančiais tinklais teikiamos paslaugos, specialios paskirties robotizuotos sistemos, atsinaujinančių energijos šaltinių mobiliosios valdymo sistemos, intelektualių transporto ir logistikos terminalų valdymo sistemos, mobilieji ir pramoniniai robotai bei kita programuojamoji valdymo įranga.

Studijų rezultatai: Žinios, jų taikymas 1. Suprasti inžinerijos tarptautinę terminologiją bei sėkmingai šias žinias taikyti VS bei jų įrangos realių schemų ir modelių veikimo aprašymų sistemų inžinerijos prekybos studijų procesas prezentacijų rengimui, aiškiai suprantamų šios krypties specialistams.

Gebėti taikyti tiesinės ir vektorinės algebros, analizinės geometrijos bei funkcijų analizės, diferencialinio ir integralinio skaičiavimų bei diferencialinių lygčių sprendimo, tikimybių teorijos ir statistikos pagrindų žinias inžinieriniuose skaičiavimuose. Žinoti apie fizikinius reiškinius ir jų kiekybinę išraišką, pagrindinus fizikos dėsnius bei fizikinių matavimo prietaisų veikimo principus, energijos virsmų fizikinius pagrindus.

Žinoti inžinerijoje naudojamų medžiagų savybes, mechaninį medžiagų atsparumą, konstrukcijų ir mašinų elementų geometrinius parametrus, kinematikos ir dinamikos ypatumus, elektrinius matavimus, elektrotechnines medžiagas bei šias žinias taikyti projektuojant, diegiant, montuojant ir derinant programuojamą techninę įrangą.

Studijų vertinimo rezultatai

Žinoti organizacijų informacijos ir komunikacijų technologijų toliau IKT sistemas, veikimo principus, saugumo priemones, naudotojų administravimo, informacijos kaupimo, saugojimo, apdorojimo būdus, informacijos išraišką, operacines sistemas, programavimo kalbų semantiką ir programavimo metodikas, organizacijos informacinių sistemų modelius bei šias žinias pritaikyti konkrečių VS ir programuojamos įrangos uždavinių ar funkcijų realizavimui. Žinoti apie procesus, vykstančius techninėse, technologinėse ir energijos sistemose, ir jų valdymo metodus bei technologijas, VS projektavimo, diegimo, montavimo ir derinimo darbų technologijas, mikrokontrolerių ir PLV architektūrą bei jų funkcionavimo ir programavimo principus, robotikos sistemų mechaninius, elektroninius, elektrinius, pneumatinius, hidraulikos, skaitmeninio valdymo komponentus ir jų savybes, bei šias žinias taikyti projektuojant, diegiant, montuojant ir derininant VS programuojamąją įrangą.

geriausi dvejetainiai variantai mt4 rodikliai čikagos lentos pasirinkimo sandorių biržos kaina

Žinoti šiuolaikines belaidžio ryšio sistemų toliau BRS technologijas, jų veikimo principus bei gebėti pritaikyti nuotolinio stebėjimo ir valdymo uždavinių ar funkcijų realizavimui. Žinoti pagrindinius mikrokompiuterių funkcionavimo principus ir technines bei programines plėtimo galimybes, diskretinės automatikos komponentus, suprasti programuojamąją logiką bei gebėti sudaryti valdymo algoritmus ir jais pagrįstas programas. Žinoti ekonomikos ir verslo aplinkos dėsnius, verslo organizavimo pagrindus bei teisinius ir norminius aktus, susijusius su VS sistemų projektavimu, kokybiniu bei ekonominiu konkrečios VS projekto įvertinimu, sistemų inžinerijos prekybos studijų procesas ir ekologiniais klausimais, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais.

Gebėjimai vykdyti tyrimus 8.

Projektai Projektai Projektų atitikties mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kriterijams ekspertinis vertinimas.

Taikant tiriamuosius metodus — informacijos šaltinių ir dokumentacijos analizę, vizualizavimą, kompiuterinį simuliavimą ir praktinius bandymus, - analizuoti funkcinius ir techninius VS reikalavimus, jos panaudojimo galimybes, bei įvertinti sistemos ir jos įrangos efektyvumą bei atnaujinimo poreikius.

Analizuoti mobiliųjų ir belaidžio ryšio sistemų funkcinius reikalavimus, parengti ir įgyvendinti BRS projektą.

dvejetainiai opcionai ir opcion prekyba uždirbti didelius pinigus su dvejetainiais opcionais

Analizuoti robotikos sistemos sandarą, procesus ir techninius reikalavimus, sudaryti konkrečiam objekte vykstančių technologinių, robotikos principais grindžiamų, procesų techninių reikalavimų specifikacijas. Specialieji gebėjimai 9. Remiantis dokumentacija, analizuoti VS sandarą, tirti VS eksploatavimo galimybes, įvertinti VS komponentų techninę būklę, atpažinti VS technines problemas ir parengti pasiūlymus jų sprendimui.

Analizuoti BRS darbą, atpažinti eksploatavimo problemas bei parengti pasiūlymus jų sprendimui.

Jų sėkmės istorijų pasaulyje yra tūkstančiai, nes ši sritis — itin perspektyvi, o ją išmanančiųjų poreikis nuolat didėja. Informacinių technologijų studijų programa suteiks žinių apie šiuolaikines informacines technologijas, informacines ir grafines sistemas, kompiuterių tinklus. Pagal programą parengti informatikos specialistai gaus ir ekonomikos, teisės, verslo pagrindų. Programos studentai gali specializuotis IT centrams skirtoje Informacinių technologijų arba IT paslaugas ir infrastruktūrą finansų sričiai pritaikančioje Finansinių technologijų FinTech srityse.

Atpažinti robotikos sistemos technines problemas ir parengti pasiūlymus jų sprendimui. Parengti VS projektą — techninę užduotį, specifikacijas, brėžinius, dokumentaciją ir vizualizavimą, ir jį ekonomiškai ir finansiškai pagrįsti.

kodėl įmonės išleidžia akcijų opcionus udirbti peln i kriptografins valiutos kasybos

Savarankiškai parinkti VS komponentus, apskaičiuojant parametrus bei darbo režimus pagal konkrečiam projektui reikalingas charakteristikas, tarpusavyje suderinti ir parengti konstrukciją. Naudojantis standartizuotais procesų vizualizavimo ir įvairių firmų valdiklių programavimo paketais bei elektronikos komponentais, parengti ir atnaujinti valdymo programas mikrovaldikliams ir programuojamiesiems loginiams valdikliams.

Transporto elektros sistemų inžinerija

Naudotis diegimo, montavimo, derinimo darbų technologijomis ir darbo priemonėmis ,diegti ir adaptuoti VS techninę ir programinę įrangą vadovaujantis specifikacijose numatytais reikalavimais. Planuoti ir organizuoti inžinerinę veiklą bei naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais, priimant veiklos vykdymo sprendimus.

Informacinių sistemų inžinerija

Socialiniai gebėjimai Vadovauti asmenų grupei, įgyvendinant VS projektavimo, diegimo ir eksploatavimo darbus. Dirbti individualiai, kolegialiai komandoje, daugiakultūrinėje aplinkoje bei vadovautis profesine etika. Asmeniniai gebėjimai Plėtoti profesines žinias ir tobulinti profesinius sistemų inžinerijos prekybos studijų procesas, savarankiškai mokantis ir planuojant mokymąsi. Būti atsakingiems už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei ir ekonominei gerovei.

Mokymo ir mokymosi veiklos: interaktyvios paskaitos - aiškinimas paskaitose analizuojant praktinius pavyzdžius, metodų pritaikymo demonstravimas, diskusija, seminaras, darbas grupėmis, minčių lietus, atvejo analizė. Pratybos kompiuterių klasėse, laboratoriniai ir praktiniai darbai, praktinių užduočių sprendimas, interaktyvus užduočių sprendimas, brėžinių analizė, laboratoriniai darbai virtualioje laboratorijoje, laboratorinių ir praktinių darbų ataskaita, kontrolinės užduotys, žinių apie laboratorijos įrangos taikymo ribas panaudojimas.

 1. Forex factor erdvė 2.
 2. Žirgų lenktynių prekybos strategijos
 3. Kibersocialinių sistemų inžinerijos grupė - Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas
 4. Opcionai kuriais prekiaujama dividendų rizika
 5. Uber vairuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai
 6. Informacinės finansų sistemos – Kauno kolegija
 7. Informacinių sistemų inžinerija
 8. Studijų vertinimo rezultatai | Studijų kokybės vertinimo centras

Projektų rengimas - projektavimas dėstytojui konsultuojant, savarankiškas darbas, atliktų darbų ataskaita, pristatymas ir gynimas. Individualus savarankiškas darbas - referatas, pristatymas, demonstravimas, įsivertinimo testai, savarankiškos mokslo literatūros studijos. Studijų rezultatų vertinimo būdai: studento studijų dalyko rezultatai vertinami kriterine vertinimo sistema.

Atitinkamai formuluojamas vienas arba keletas studijų rezultatų pasiekimo vertinimo kriterijų. Vertinimo kriterijai yra pagrindas rengiant įvairių formų atsiskaitymo užduotis, nes pastarųjų atlikimas leidžia daryti išvadas apie studijų rezultatų pasiekimo lygį.

Vertinimo tvarka, vertinimo sistema ir vertinimo kriterijai cara prekybos galimybė yang aman pagrįstumo, patikimumo, aiškumo, naudingumo, nešališkumo principais.

Programų sistemų inžinerija

Studento studijų dalykų pasiekimų vertinimui naudojami kaupiamasis studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymaisbaigiamojo darbo - kolegialusis studentus egzaminuoja kompetentinga specialistų — mokslininkų, praktikų profesionalų, socialinių partnerių atstovų komisija vertinimo būdai. Sandara: Studijų dalykai moduliaipraktika: Bendrųjų koleginių studijų apimtis kreditais — 15 kreditų: Anglų kalba, Profesinė anglų kalba, Profesinė komunikacija, Teisės pagrindai, Ergonomika ir darbų sauga.

Studijų krypties apimtis kreditais - kreditų, iš jų: Studijų dalykų apimtis kreditais - 81 kreditas: Matematika, Inžinerinė fizika, Informacijos technologijos, Inžinerinė grafika, Procesų vizualizavimas ir 3D projektavimas, Mechanika, Elektrotechnika, Automatinio valdymo teorija, Elektros pavaros ir jų valdymas, Jutikliai ir vykdikliai, Programavimo pagrindai, Programavimas.

koks procentas akcijų opcionų pasibaigia bevertis akcijų rinkos prekybos strategijos kūrimas

Praktikos - 30 kreditų: Programavimo praktika, Mokomoji praktika, Projektavimo praktika, Baigiamoji praktika. Profesinio bakalauro baigiamasis darbas - 9 kreditai.

bitkoino indekso dvejetainiai variantai prekybos opcionais patarimai ir gudrybės

Studento pasirinkimai: Gilesnės elektronikos inžinerijos ir informatikos inžinerijos studijos - 75 kreditai: Studijų programos skiriamieji bruožai: Privalomi dalykai — 66 kreditai: Kompiuterių programinė ir aparatinė įranga, Informacijos ir komunikacijos technologijų sistemos, Kibernetinė sauga, Programų inžinerija, Belaidžio ryšio sistemos, Mobiliųjų įrenginių programavimas, Robotika, Įterptinės valdymo sistemos ir komunikacijos, Skaitmeninės elektronikos pagrindai, Realaus laiko sistemos, Robotizuotų sistemų programavimas, Verslo ekonomika ir vadyba, Kursinis projektas.

Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš kitose studijų programose dėstomų dalykų.

 • Susituokusių akcijų pasirinkimo strategija
 • Prekyba kavos galimybėmis
 • Grafinės tendencijos analizės dvejetainiai variantai
 • Programų sistemų inžinerija | Stojantiesiems | KTU
 • Thermo fisher akcijų pasirinkimo sandoriai
 • Usdzaro prekybos signalai
 • Informacinės finansų sistemos Privalumas: reali darbo aplinka Praktikos bus atliekamos IT bendrovėse, diegiančiose ir tobulinančiose įmonių finansų valdymo, apskaitos bei kitus finansinius sprendimus bankuose, draudimo bendrovėse, pensijų fonduose, investicinėse įmonėse, vertybinių popierių biržose ir kt.

Kauno kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašas skelbiamas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras gali dirbti mobiliosiomis ir belaidžio ryšio technologijomis grįstų išmaniųjų valdymo arba robototechninių sistemų inžinieriumi ar įterptųjų sistemų, realaus laiko sistemų, bevielių technologijų ir jų pagrindu veikiančiais tinklais teikiamų paslaugų, specialios paskirties robotizuotų sistemų, atsinaujinančių energijos šaltinių mobiliųjų valdymo sistemų, intelektualių transporto ir logistikos terminalų valdymo sistemų, mobiliųjų ir pramoninių robotų bei kitos programuojamos valdymo įrangos specialistu.

Tolesnių studijų galimybės: Baigus studijų programą Infotronika, studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo elektronikos ir informatikos inžinerijos studijų krypties programas. Remiantis LR Mokslo ir studijų įstatymu, kolegijos absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijų programas aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka.