Sąžiningos prekybos rinkodara alternatyvi globalizacijos ir plėtros sistema. Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai : (edukologija ir kiti socialiniai mokslai)

Ir aukštas kontrolės intensyvumo lygis. Formalizmo panaikinimas; Sprendimų priėmimo decentralizavimas; Mažas valdymo intensyvumo lygis.

Organizacinėje įmonės struktūroje beveik visos valdymo funkcijos yra susijusios su logistikos sistema. Todėl logistikos tarnyba turi glaudžiai bendrauti su įvairiais funkciniais įmonės padaliniais.

sąžiningos prekybos rinkodara  alternatyvi globalizacijos ir plėtros sistema

Logistikos tarnyba sąveikauja su pagrindiniais funkciniais padaliniais, užtikrindama jų veiklos optimizavimą ir sisteminį įmonės stabilumą. Logistikos paslauga atlieka vieno iš pagrindinių padalinių vaidmenį, be kurio parduotoms prekėms būtų atimta viena iš pagrindinių vartotojo savybių - būti prieinamoms vartotojui.

Logistikos paslaugos sukūrimas leis susieti įmonės vidinių verslo procesų logistinio valdymo užduotis su partnerių ir vartotojų verslo procesais į vieną sistemą.

Logistikos paslaugos struktūroje visos funkcijos, reikalingos efektyviam užsakymo vykdymui, sujungiamos į galingą centralizuotai valdomą mechanizmą, kuris leidžia atsakingai, sklandžiai ir profesionaliai spręsti beveik bet kokio sudėtingumo užsakymus.

sąžiningos prekybos rinkodara  alternatyvi globalizacijos ir plėtros sistema

Suprasti efektyvios funkcinių padalinių ir logistikos paslaugos sąveikos naudą, efektyvios komunikacijos sistemos tarp padalinių buvimas, įmonės vadovybės parama gali reikšmingai prisidėti įgyvendinant įmonės strateginį tikslą. Labai svarbu sukurti sistemą, kaip aiškiai paskirstyti logistikos specialistų pareigas. Darbo pareigos yra pagrindinės funkcijos, kurias galima visiškai arba iš dalies priskirti darbuotojui, kuris šią poziciją atsižvelgiant į darbo technologinį vienalytiškumą ir tarpusavio ryšį, leidžiantį užtikrinti optimalią darbuotojų specializaciją.

Viena iš svarbių logistikos specialisto užduočių yra nustatyti galimus reagavimo į įtaką aplinkos veiksniams būdus ir metodus - politinius, ekonominius, teisinius, techninius, technologinius, socialinius, aplinkos ir kt.

Dr. Rimantas Daujotas

Logistikos tikslas yra sutvarkyti visą užsakymo maršrutą taip, kad būtų sumažintos išlaidos kiekvienai šios logistikos grandinės grandiai. Logistikos išlaidų lygio mažinimo būdai parenkami atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip įmonės logistikos sistemos sudėtingumas pavyzdžiui, vartotojų sandėlių, šaltinių sandėlių skaičius, juos jungiančių maršrutų sudėtingumas ir pobūdisproduktų rūšių skaičius asortimentas, pakuotė, reikalavimai transportavimo būdui.

Visos vertės grandinės valdymas taip pat yra vienas iš efektyviausių būdų sumažinti sąveikos išlaidas. Vertikali integracija suteikia galimybę kontroliuoti visą vertės grandinę.

Taigi sumažėja sąveikos išlaidų lygis. Norėdama išlikti konkurencinga rinkoje, įmonei rekomenduojama pasirinkti arba pasaulinį veiklos mastą, dėl kurio žymiai sumažėtų sąnaudos, tenkančios vienam produkcijos vienetui pavyzdžiui, Rusijos aliuminio grupės verslasarba gili sąžiningos prekybos rinkodara alternatyvi globalizacijos ir plėtros sistema, leidžianti jai būti tik vienu iš vertės grandinės elementų - bet geriausia.

Gamintojų, tiekėjų ir vartotojų verslo ryšių sistema yra linkusi paversti sujungta lanksčių aljansų sistema arba vadinamaisiais tinklais. Aljansai sumažina įmonių ir galutinio vartotojo sąveikos išlaidas. Produktų savikainą galima sumažinti keliais būdais - nuo savo paties pelno dalies sumažinimo iki tam tikrų nuolaidų pirkimo kainoms gauti iš tiekėjo.

Tačiau efektyviausias būdas yra sumažinti gamybos sąnaudas sumažinant pridėtines išlaidas įvairiuose logistikos proceso etapuose.

PPO paskaitos

Žymiai sumažinti išlaidas galima pasiekti pertvarkius logistikos grandinės grandis, pagerinant visą logistikos procesą. Tuo pačiu metu atskleidžiamos paslėptos atsargos, kurios gali žymiai sumažinti sąnaudų lygį ir galiausiai sumažinti produktų kainą.

Yra tendencija didinti gamybos apimtis. Tačiau apskritai pastebimo šuolio į priekį ekonomikos plėtroje nebuvo. Turi trumpą pristatymo laiką; Gebėti laikyti prekes tolesniam pristatymui; Persiųsti užsakymą; Galimybė organizuoti sekimo sistemą užsakymui priimti.

Pagrindiniai logistikos plėtros veiksniai Istoriškai susidomėjimas logistikos plėtros problemomis pramoninėse šalyse pirmiausia siejamas su ekonominėmis priežastimis. Tomis sąlygomis, kai augant gamybos apimčiai ir plečiantis tarptautiniams bei mikroekonominiams santykiams, padidėjo apyvartos sferos kaštai, verslininkų dėmesys sutelktas į naujų rinkos veiklos optimizavimo formų paiešką ir sąnaudų šioje srityje mažinimą.

Skaitmeninė rinkodara: kaip pritraukti ir išlaikyti daugiau klientų?

Logistikos plėtra, be firmų noro sumažinti laiko ir pinigų sąnaudas, susijusias su prekių judėjimu, nulėmė šiuos 2 veiksnius: 1.

Rinkos santykių sistemos sukomplikavimas ir padidinti platinimo proceso kokybės charakteristikų reikalavimai.

Rusijos transporto komplekso eksploatavimas 2005 m

Lanksčių gamybos sistemų sukūrimas. Didelę įtaką logistikos plėtrai turėjo perėjimas iš pardavėjo rinkos į pirkėjų rinką. Jei iki pereinamojo laikotarpio sprendimas išleisti produktus buvo priimtas prieš pardavimo politikos formavimą, tai rinkos perpildymo sąlygomis imperatyvu tapo reikalavimas formuoti gamybos programas, atsižvelgiant į rinkos paklausos apimtį ir struktūrą. Prisitaikymas prie kliento interesų esant intensyviai konkurencinei aplinkai, reikalavo, kad produktų gamintojai tinkamai reaguotų į šias sąlygas, o tai pagerino paslaugų kokybę ir, svarbiausia, sutrumpino pristatymo laiką ir laikėsi sutarto pristatymo grafiko.

Taigi laiko sąžiningos prekybos rinkodara alternatyvi globalizacijos ir plėtros sistema kartu su produktų kaina ir kokybe ėmė lemti įmonės sėkmę šiuolaikinėje rinkoje. Didėjantis įgyvendinimo problemų sudėtingumas ir tuo pačiu metu didėjantys kokybės reikalavimai paskirstymo procesui sukėlė panašią reakciją tarp gamintojų firmų dėl žaliavų ir medžiagų tiekėjų.

Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai : (edukologija ir kiti socialiniai mokslai)

Dėl to buvo suformuota kompleksinė ryšių tarp įvairių rinkos dalyvių sistema, reikalaujanti modifikuoti esamus organizacinius modelius tiekimo ir pardavimo srityje. Aktyviai plėtojamas darbas tam tikrų prekių apyvartos sričių optimizavimui.

Tradicinių konvejerių pakeitimas robotais leido žymiai sutaupyti žmonių darbą ir sukurti lanksčius gamybos struktūros Daugeliu atvejų didelių žaliavų, pusgaminių ir gatavų produktų tiekimas tapo ne tik neekonomiškas, bet ir tiesiog nereikalingas.

Šiuo atžvilgiu įmonėse nebereikėjo turėti didelių sandėliavimo pajėgumų ir reikėjo gabenti prekes mažomis partijomis, bet griežtesniu laikotarpiu.

Tuo pačiu padidėjusias transportavimo išlaidas daugiausia padengė sumažėjusios sandėliavimo išlaidos. Be veiksnių, kurie tiesiogiai nulėmė logistikos plėtrą, būtina atkreipti dėmesį į veiksnius, kurie prisidėjo kuriant tam galimybes: 1.

Naudojant sistemų teoriją ir kompromisus ekonominėms problemoms spręsti. Spartinti mokslo ir technologijų pažangą komunikacijos srityje, naujausių kartų kompiuterių, naudojamų prekių apyvartos srityje, diegimą į ekonominę praktiką.

Geležinkelių transportas

Prekių tiekimo užsienio ekonominėje veikloje taisyklių ir nuostatų suvienodinimas, įvairių rūšių importo ir eksporto apribojimų panaikinimas ir kt. Logistikos koncepcijos plėtrą paspartino sistemų teorijos ir kompromisų teorijos plėtra.

Remiantis pirmuoju, prekių apyvartos problema pradėta vertinti kaip sudėtinga.

sąžiningos prekybos rinkodara  alternatyvi globalizacijos ir plėtros sistema

Svarbiausias teorijos reikalavimas yra privaloma visų prekių apyvartos sistemos komponentų, jų vidinių ir išorinių santykių analizė. Santykių sprendimas logistikos rėmuose tapo įmanomas kompromiso teorijos pagalba. Būtent jo pagrindu pasiekiamas poveikis, tinkantis visai sistemai.

Pagrindiniai PPO principai Santrauka PPO susitarimai apima platų daugiašalės prekybos sričių spektrą: žemės ūkį, tekstilę, telekomunikacijas, bankininkystę, intelektinę nuosavybę ir daugelį kitų. PPO reguliuoja apie 97 proc. Visos valstybės narės siekia pagrindinių PPO tikslų — šalinti kliūtis, trukdančias laisvai plėtoti prekybą ir sukurti efektyviai veikiantį prekybos ginčų sprendimo mechanizmą. PPO vykdo funkcijas, kurios užtikrina laisvesnę prekybą, t.

Kalbant apie prekių paskirstymą, pasirenkami sprendimai, teigiamai veikiantys bendrųjų sąnaudų mažinimą ar bendro pelno didinimą, bent jau nenaudai atskirų įmonės padalinių veiklai. Kuriant objektyvias logistikos plėtros galimybes, svarbų vaidmenį atliko techninė komunikacijos ir informatikos pažanga. Naudodamiesi tokia sistema, visais maršruto ruožais galite bet kada gauti išsamią informaciją apie krovinį ir, remdamiesi tuo, priimti valdymo sprendimus.

sąžiningos prekybos rinkodara  alternatyvi globalizacijos ir plėtros sistema

Informacinės sistemos taip pat teikia duomenis apie rinkos pajėgumus ir produktų prisotinimą. Buvo imtasi priemonių tarptautiniam prekių judėjimui reguliuoti, siekiant supaprastinti, sumažinti ar pašalinti veiksnius, apsunkinančius prekių srautus. Dėl to sutrumpėjo laikas, praleistas prekių gabenimui, padidėjo jų pristatymo tikslumas ir saugumas, sumažėjo materialinių vertybių atsargos pasienio zonose. Tuo pat metu buvo kuriami tarptautiniai platinimo centrai, pakeisti sandėlių išdėstymai. Konteineriai, riedmenys ir ryšių linijų techniniai parametrai buvo suvienodinti, o tai leido naudoti automatines sistemas prekėms skaityti ir adresuoti.

Medžiagų srautų padidėjimas tarptautinėje komunikacijoje padiktavo būtinybę panaikinti pernelyg didelę dvišaliu pagrindu nustatytų taisyklių ir nuostatų specifikaciją. Prasidėjo investicijų į tarptautinės logistikos infrastruktūros kūrimą koordinavimo procesas. Nuo pirkimo iki pardavimo: atsakomybės laipsnis Šiuolaikinis požiūris į verslą reikalauja integruotas požiūris prekių pirkimui, gabenimui, sandėliavimui ir pardavimui. Tam vis dažniau kuriami logistikos skyriai.