Dėl eksporto plėtros ir skatinimo strategijos

Prekybos skatinimo sistemos

Herzberg Teorijoje aprašiau F. Herzberg dviejų veiksnių motyvacijos modelį. Jo pagrindu anketoje pateikti klausimai, iš kurių būtų galima spręsti apie svarbiausius pasitenkinimo ir nepasitenkinimo veiksnius. Duomenys pateikti 14 pav.

Apibendrinant galime padaryti išvadas, kad parduotuvėje yra palankios galimybės geram socialiniam psichologiniam klimatui. Nepasitenkinimo darbu veiksniai Tyrimo rezultatai rodo, kad parduotuvės darbuotojai labiausiai nepatenkinti, kad keliami aukšti reikalavimai, t.

Antroje vietoje pagal pasisakiusiųjų skaičių atsirado darbo užmokestis. Vadovui reikia atkreipti dėmesį — kodėl įmonėje toks didelis procentasnepakankamai kvalifikuotų darbuotojų? Reikia pasirūpinti kad darbuotojai tūrėtų galimybės kelti savo kvalifikaciją. Dvejetainiai parinktys roboto nuomonė skatinimo įmonėje dažnumas.

Iš 16 pav.

prekybos skatinimo sistemos

Į klausimą: ,Kokios skatinimopriemonės naudojamos parduotuvėje? Į klausimą ,Kokių skatinimo priemonių pageidautumėte? Apibendrinant galime teigti, įmonės darbuotojai pageidauja ne tik atlygio už darbą, bet ir moralinių paskatinimų.

Darbuotojų pasitenkinimo darbu vertimas 20 pav.

Darbuotojų motyvavimo tobulinimas prekybos centre "Maxima"

Darbuotojų pasitenkinimo darbu vertinimo rezultatai Analizuojant 20 pav. Apibendrinant tyrimo rezultatus, galima teigti, kad didele dalis apklaustųjų yra patenkinti savo darbu, bet paaiškėjo, jog parduotuvėje dirba nemažai tokių darbuotojų, kurie nepatenkinti, arba visiškai nepatenkinti savo atliekama veikla.

Darbuotojai stengiasi patenkinti savo poreikius ir norus. Jai parduotuvėje sudarytos sąlygas poreikiams tenkinti, darbuotojas jaučia pasitenkinimą ir stengiasi efektyviai dirbti.

Komentarai

Nepatenkinti darbuotojai nesistengs dirbti, nepasitenkinimas darbu gali sąlygoti kitos darbovietės paiešką. Parduotuvės vadovui teks ieškoti naujų žmonių, juos apmokyti ir įtraukti į veiklą. Įmonę patirs materialinius ir moraliniusnuostolius. Siekiant išvengti darbuotojų kaitos, labai svarbu yra įvertinti kas gali paskatinti darbuotojus gerai dirbti, efektyviau prekybos skatinimo sistemos savo sugebėjimus.

prekybos skatinimo sistemos

Tokiose rezultatuose įžvelgiu didžiausią grėsmę sklandžiam įmonės darbui. Jei vadovai nekreips dėmesio kad parduotuvėje susiklostė tokia situaciją laikui bėgant jį gali tapti problema Nr. Darbuotojai nori turėti teisingą apmokėjimo sistemą, kurį atitiktų jų lūkesčius.

Reikia, kad darbuotojai matytų ryšį tarp atlyginimo ir našumo. Darbuotojas turi žinoti, kad jo darbo užmokestis priklauso nuo stažo, nuo pasiektų rezultatų, nuo pareigų.

Menkas atlyginimas mažina motyvacijos lygį. Anketoje buvo pareiktas klausimas: ,Ar parduotuvėje yra galimybė kelti kvalifikaciją?

Bet, kiek darbuotojai tobulėja, priklauso nuo daugelio dalykų — nuo darbdavio finansinių galimybių, nuo darbuotojo asmeninių savybių.

Forex strategija HHLL - prekybos sistema pagal Price Action

Kaip jau minėjome, labai svarbu yra sudaryti galimybes darbuotojams tobulėti, kelti savo kvalifikaciją. Vienas iš pigiausių darbuotojų kvalifikacijos kėlimų būdus yra kvalifikacijos kėlimo kursai. Siekiant išsiaiškinti, ar dažnai organizuojami kursai kvalifikacijai kelti paaiškėjo, žr. Apibendrinant galima teigti, kad darbuotojai parduotuvių retai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Jie tūri mažą galimybę kelti savo kvalifikacijos lygį kursuose. Šis faktas mažina parduotuvės darbuotojų motyvavimą.

Panašūs darbai

Anketoje buvo pateiktas klausimas: ,Ar norite siekti karjeros šioje įmonėje? Atsakymo į šį klausimą duomenys pateikti 24 pav. Galime teigti, jog įmonė yra klestinti ir darbuotojai norėtų kilti karjeros laiptais. Anketoje buvo pateiktas klausimas: ,Ar vyksta darbo rezultatų aptarimas su tiesioginių vadovų? Atsakymų į šį klausymą duomenys pateiki 25 pav.

Apibendrinant galime teigti, kad į. Vadovas bendraudamas su darbuotojų gali geriau pažinti jį ir įvertinti juo darbą.

Sprendimai

Tai motyvuoja parduotuvės darbuotojus. Vadovas turi žinoti, kad nuobaudos patartina taikyti tuomet, kai padėtis yra kritiška, jei darbuotojas baudžiamas dažnai, jis pripranta ir bausmė tampa neveiksminga.

prekybos skatinimo sistemos

Tokiu atveju vadovas privalo pastoviai kontroliuoti nubaustąjį darbuotoją Nubaustas darbuotojas linkęs manyti, kad vadovas jo nemėgsta, todėl pradeda juo nepasitikėti, vengia.

Tokio elgesio pasekmė — blogesni darbo rezultatai, abejingumas, motyvacijos sumažėjimas Kaip darbuotojai reaguoja į nuobaudas pateikta 27 pav. Apibendrinant darbuotojų elgsenos tyrimo rezultatus,galima teigti, kad: nuobaudos, papeikimai ir kiti neigiami skatinimo veiksniai, darbuotojus verčia dirbti neefektyviai. Vadovas privalo žinoti ir aiškiai pasakyti darbuotojui priežastį dėl kurios skiriama nuobauda.

Jis turi skirti nuobaudą pagal nusižengimą ir prekybos skatinimo sistemos pasekmes.

prekybos skatinimo sistemos

Vadovas suteikęs nuobaudą turi paaiškinti kokio elgesio jis tikėsi iš darbuotojo. Recenzentai turėjo atsakyti į anketos klausimą: ,Ar ketinate ateityje keisti darbo vietą? Sąlyginai didėlis procentas parduotuvės darbuotojų, pageidaujančių keisti darbą, byloja apie tai, kad darbdaviui būtina ieškoti naujus darbuotojų motyvavimo būdus, tobulinti motyvavimo sistemą.

Norėdami išsiaiškinti priežastis, dėl kurių darbuotojai keistų dabartinį darbą, mes pateikėme klausimą: ,Dėl kokių priežasčių keistumėte darbo vietą? Motyvacijos turinio ir proceso teorijos siekia paaiškinti, kokius tikslus siekia prekybos skatinimo sistemos, kokie jų poreikiai ir elgesio alternatyvos. Darbuotojų kaita auga, nes žmonės ieško geresnių galimybių įvairiose prekybos skatinimo sistemos.

Įmonėje motyvavimo sistema veikia nepilnų pajėgumų. Darbuotojai norėtu ne tik materialinio paskatinimo, bet jiems yra svarbus ir moraliniai skatinimai. Skatinti darbuotojus dažniau nei kartą per metus. Sudaryti galimybędarbuotojams kelti kvalifikaciją. Skatinti darbuotojus padėkomis, pagyrimais už gerai atliktą darbą.

Aprūpinti kasininkes — pardavėjas darbo vietose įdiegti naujus kasos aparatus. Rasti galimybes darbuotojus motyvuoti išvykomis, ekskursijomis, abonementais į sporto klubus. Aprūpinti darbuotojo darbo vieta naujomis technologijomis.