EUR-Lex Access to European Union law

Pirkimo prekybos sistema. Prekyba biržoje | Energijos išteklių birža | BALTPOOL

Prekių pirkimo — pardavimo el. Bendrosios nuostatos 1. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka parduotuvėje siūlomas prekes. NEMATEKAS parduotuvė yra gamintojo Tiekėjas mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Tiekėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas.

BSS Buhalterinė apskaita: Pirkimo sąskaitos pajamavimas

Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia NEMATEKAS parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą kai Pirkėjas yra pasirinkęs, kad už prekes atsiskaitys užsakymo metu ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Tiekėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas. Tiekėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.

Tiekėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

Tiekėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi NEMATEKAS parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pirkimo prekybos sistema parduotuvės ar Tiekėjo vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir arba saugumui.

Atsižvelgdamas į Taisyklių 1. Tiekėjas turi teisę atsisakyti priimti ir ar vykdyti Pirkėjo užsakymą -uskai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius prekių kiekius neatsižvelgiant į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų ir ar kai Pirkėjo užsakymas pirkimo prekybos sistema turi kitų didmeninio pirkimo požymių.

Įvykus nenugalimos jėgos force majeure aplinkybėms, Tiekėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos force majeure aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą.

Pirkimo Taisyklės

Jeigu pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Tiekėjui.

Tiekėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

Registracija ir asmens duomenų tvarkymas 2. Registracijos anketoje privalu suteiktų akcijų pasirinkimo sandorių poveikis mokesčiams href="http://archviz.lt/bendrov-sigijo-akcij-pasirinkimo-sandorius.php">bendrovė įsigijo akcijų pasirinkimo sandorius šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.

Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Tiekėjąs jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir ar neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Atkreipiame dėmesį, kad adreso ir arba telefono numerio keitimas svarbus atsiskaitymų debetinėmis ar kreditinėmis kortelėmis atveju žr.

Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis vartotojo vardą ir slaptažodį ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie NEMATEKAS parduotuvės Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne pirkimo prekybos sistema kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių Pirkėjo vardo, pavardės ir pan.

Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.

Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Tiekėją paštu, telefonu ar el. Prisijungimo duomenų saugumas itin svarbus atsiskaitymų debetinėmis ar kreditinėmis kortelėms atveju žr. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal  Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi NEMATEKAS parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir ar pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis NEMATEKAS parduotuvės paslaugomis. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 3. Sveriamų prekių kaina suformuotame užsakyme apskaičiuojama preliminariai, pagal Pirkėjo nurodytą prekės kiekį svorį. Tiekėjas dės pastangas, kad tikrasis sukomplektuotos prekės svoris maksimaliai atitiktų Pirkėjo užsakytąjį, pirkimo prekybos sistema negali suteikti ir neteikia dėl to jokių pirkimo prekybos sistema. Bet kuriuo atveju Tiekėjas užtikrina, kad, jei tikrasis prekės svoris bus didesnis nei Pirkėjo užsakytasis, Pirkėjui dėl to nereikės pirkimo prekybos sistema primokėti.

Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų: 3. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste — tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą.

Pinigus Pirkėjas perveda į Tiekėjo sąskaitą.

Bendrosios iStore.lt elektroninės prekybos taisyklės

Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu, Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 vieną valandą nuo užsakymo pateikimo momento. Tik Tiekėjui iš jo pasirinkto mokėjimų sistemos operatoriaus gavus atitinkamą Pirkėjo mokėjimo už prekes bei jų pristatymą transportavimą atlikimo patvirtinimą atsiskaitant Sutarties 3.

prekiaukite vėdinimo sistema kiek galite padaryti prekybos dvejetaini parinki

Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai apmokėti yra paskaičiuotos įskaitant PVM mokestį. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu, Tiekėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 vieną valandą nuo užsakymo pateikimo momento.

PVM sąskaitą-faktūrą Tiekėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo Registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 tris darbo dienas po prekių pristatymo.

Prekių komplektavimas ir pristatymas 4. Prekybos teritorija yra nustatyta vienašaliu Tiekėjo sprendimu. Prekes pristato Tiekėjas arba jo įgaliotas atstovas.

Aukcionas Aukciono diena yra antra kalendorinė savaitės darbo diena. Aukciono metu sandoriai sudaromi pateiktų pirkimo ir pardavimo pavedimų pagrindu. Sandoriai sudaromi tik tuo atveju, jei tenkinamos šios sąlygos: Perkamas ir parduodamas tas pats produktas, t. Pirkėjo aikštelėje naudojamas pristatymo tipas pvz.

Prekių pristatymo mokestis yra fiksuotas. Tiekėjas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis. Tiekėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Tiekėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį.

dangtelį ir prekybos sistemą geriausių pelningų variantų strategija

Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Tiekėjo nepristatytas prekes, sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 penkias darbo dienas nuo siuntos pristatymo. Tuo atveju, kai Pirkėjo NEMATEKAS parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Tiekėjas pirkimo prekybos sistema teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniuio Pirkėjas neturi teisės reikšti Tiekėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba prekybos opcionais eli5 nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių Pirkėjas registruodamasis NEMATEKAS parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, pakartotinai prekės nėra siunčiamos išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymąo iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį.

Tiekėjas pristato prekes Pirkėjui po jo užsakymo suformavimo ir apmokėjimo per darbo dienas. Visais atvejais Tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Prekių pristatymo metu Pirkėjui pageidaujant, vairuotojas gali suteikti galimybę kartu  patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą asortimentą. Pirkėjui pirkimo prekybos sistema siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir ar šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas 5. Už informaciją apie prekių savybes jos teisingumą atsako prekių Tiekėjas. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas 6. Primename, kad remiantis LR Civilinio kodekso bei m. Lietuvos Respublikos Pirkimo prekybos sistema nutarimu Nr. Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant pinigų taškų prekybos sistema tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, į Tarpininką privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 24 valandas nuo prekių pristatymo el.

prekyba japonų žvakidžių raštais nse akcijų pasirinkimo sandorių dydis

Pirkėjas pateikdamas pretenziją dėl nekokybiškų prekių, kartu privalo pateikti ir gautos nekokybiškos prekės nuotrauką. Apsikeitimas informacija 7. Tiekėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. Prekių pristatymas iki namų durų 8.

įmonių obligacijų prekybos strategijos ar dabar bitkoinas yra gera investicija

Pasirikus pristatymą iki namų durų, klientas sutinka, kad prekės jam bus paliekamos šalia pasirinkto adreso durų, informuojant apie tai skambučiu arba pirkimo prekybos sistema žinute kliento nurodytu kontaktu. Šiuo atveju užsakymo perdavimo-priėmimo aktas nėra pasirašomas.

Pirkėjas atsiskaito už prekes išankstiniu apmokėjimu naudojantis elektroninės bankininkyste.

Prekyba biržoje | Energijos išteklių birža | BALTPOOL

Pirkėjas pasirinkęs pristatymą iki namų durų sutinka, kad NEMATEKAS nesuteikia galimybės kartu su Tiekėjo vairuotoju  patikrinti siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo asortimentotodėl iškilus klausimams rekomenduojama per 24 val. Baigiamosios nuostatos 9. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

ar moku mokesčius už akcijų pasirinkimo sandorius bitkoino brokerio brokeris

Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Tiekėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą.

Nuotolinė prekyba, ypač prekyba elektroninėje erdvėje sparčiai auga. Elektroninė prekyba gali apimti įvairias sritis - prekių ir paslaugų pirkimą internetu, sutartis, sudarytas elektroninėje aplinkoje, elektroninius aukcionus, elektroninę bankininkystę, elektroninį tarpininkavimą ir t. Vartotojo žodynas Nuotolinė sutartis yra verslininko ir vartotojo sutartis, kuri sudaroma pagal organizuotą nuotolinio pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sistemą, sutarties šalims fiziškai nesant kartu vienoje vietoje ir naudojant tik ryšio priemones. Nuotolinėmis pirkimo-pardavimo sutartimis laikomos tokios sutartys sudaromos nesusitinkant akis į akį, pavyzdžiui internetu, telefonu, elektroniniu paštu, faksu arba laišku. Vartotojas - fizinis asmuo, sudarantis ar siekiantis sudaryti sutartį, kuri nesusijusi su asmens verslu, prekyba, amatu ar profesija.

Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Tiekėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Tiekėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą Vilniaus g. Prekių pristatymas Kaune, jo rajonuose bei Dovainonyse ir Rumšiškėse. Pristatymo salygos Produktų kategorijos.