Naujienos | Gamtos tyrimų centras

Nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas pietų afrika, Įsimintinos datos | Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Besivystančių mažųjų salų valstybių programa Vanuatu salos, Melanezijoje, Ramiajame vandenyne Besivystančių mažųjų salų valstybių programa Small Island Developing States Programme : m.

nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas pietų afrika

Susitikimo pabaigoje buvo priimta Mauricijaus strategija dėl tolimesnio besivystančių mažųjų salų valstybių tvarios plėtros veiksmų programos įgyvendinimo ang. Programos tikslai: a pastangų, keičiantis informacija, koordinavimas;  b Mauricijaus strategijos įgyvendinimas, remiantis UNESCO Pasaulio paveldo konvencija; c veiksmų planų, skirtų Karibų ir Ramiojo vandenyno regionams, vykdymas.

nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas pietų afrika

Programa patvirtinta m. Durbane, Pietų Afrikoje,  29 — osios Pasaulio paveldo komiteto sesijos metu.

Jacque Fresco - Are we educated yet?

Decision 29 COM 5B. Sparčiai keičiantis pasauliui, besivystančios mažųjų salų valstybės susiduria su daugeliu sunkumų.

nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas pietų afrika

Kai kurie iš jų yra vidiniai, jau tapę įprastais, o kai kurie — nauji ir ateinantys su išorinėmis jėgomis, keičiantys nusistovėjusį gyvenimo būdą ir raidą. Visgi mažųjų salų bendruomenės jau turi patirties, padedančios išlikti ir klestėti sunkiais etapais. Jų ilga istorija pinasi su naujais požiūriais, visuomenės mobilizacija ir inovatyvių technologijų pritaikymu.

Žmonių veikla vis labiau įtakoja aplinką ir ekosistemas, nuo kurių priklauso mūsų gyvenimas. Mes gaminame vis daugiau daiktų ir cheminių medžiagų, teršiame vandenį ir atmosferą, auga atliekų ir šiukšlių kalnai.

UNESCO kartu su nauja vizija ir įsipareigojimais prisideda prie šių šalių ir bendruomenių paramos veikdama kultūrą, gamtos ir socialinius mokslus, komunikaciją bei edukaciją. Kita su Besivystančių mažųjų salų valstybių programa susijusi ir vykdoma veikla: Programa, skirta Besivystančių mažųjų salų valstybių programos našumo didinimui: Tikslas yra išvystyti regionines našumo didinimo programas, skirtas Ramiojo vandenyno bei Afrikos regionų besivystančių mažųjų salų valstybių programoms, bei stiprinti jau egzistuojančią našumo programą, skirtą Karibų regiono besivystančioms salų valstybėms.

nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas pietų afrika

Kiekvienam iš trijų SIDS regionų Ramiojo vandenyno, Afrikos ir Karibų turi būti pasitelkiama skirtinga strategija, atsižvelgiant į skirtingais lygiais įgyvendinamą Pasaulio paveldo konvenciją, institucinių tinklų išsivystymą, skirtingus regionių poreikius ir veiksmų planus. Programa, skirta Karibų regiono programos našumo didinimui CCBP : Tai — ilgalaikė mokymų programa, akcentuojanti kultūrinio paveldo valdymą ir siekianti sukurti Karibų regiono ekspertų tinklą.

Tokiu tikslu specialistai galėtų dalintis sukauptomis žiniomis, Pasaulio paveldo koncencijų nutarimų vykdymo planais bei kita veikla, susijusia su paveldo valdymu.

nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas pietų afrika

CCBP buvo įkurta kaip atsakas į problemas, išrykėjusias Lotynų Amerikos ir Karibų periodinėje ataskaitoje, kai buvo pastebėta, jog daugelis Karibų regiono šalių vis dar stokoja našumo tinkamam esamų pasaulinio paveldo objektų saugojimui ir valdymui bei naujų objektų identifikavimui. CCBP buvo patvirtinta m.

  • Profesoriaus dr.
  • ES pagal stabilumo priemonę toliau įgyvendino projektą, kuriuo remiama kova su neteisėtu šaunamųjų ginklų ir šaudmenų kaupimu ir prekyba jais Afrikoje, pasitelkdama Regioninį šaulių ir lengvųjų ginklų centrą RECSA Nairobyje.

Kompensuojant šį disbalansą, m. Fidžyje ir m. Vanuatu vyko Pasaulio globalaus paveldo strateginiai susitikimai, kurių pasekoje daugelis Ramiojo vandenyno salų valstybių prisijungė prie Pasaulio paveldo konvencijos.