Kur yra išvardyti pasirinkimo sandoriai kuriais prekiaujama, Pagrindinės šio įstatymo sąvokos.

Komisijos deleguotąjį reglamentą ES Nr. ĮŽANGA 1 Pastaraisiais metais Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ESMA ir kai kurios nacionalinės kompetentingos institucijos NKI pastebėjo, kad Sąjungoje sparčiai suaktyvėjo dvinarių pasirinkimo sandorių reklama, jų platinimas ir pardavimas neprofesionaliesiems klientams.

youtube akcijų prekybos strategijos

Dvinariai pasirinkimo sandoriai iš esmės yra rizikingi ir sudėtingi produktai, kuriais dažnai prekiaujama spekuliatyviai. ESMA ir NKI taip pat pastebėjo, kad juos siūlant neprofesionaliesiems klientams vis dažniau taikomi agresyvūs rinkodaros metodai, taip pat suteikiama nepakankamai skaidri informacija, todėl neprofesionalieji klientai negali suprasti su tais produktais susijusios rizikos. ESMA ir NKI išreiškia didelį susirūpinimą dėl didėjančio neprofesionaliųjų klientų, kurie prekiauja šiais produktais ir praranda savo pinigus, skaičiaus.

Šių problemų egzistavimą taip pat daugybė skundų, gautų visoje ES iš neprofesionaliųjų klientų, patyrusių reikšmingus nuostolius prekiaujant dvinariais pasirinkimo sandoriais.

Nuo  m. ESMA koordinuoja Jungtinę grupę, įsteigtą siekiant išspręsti klausimus, susijusius su daugybe Kipre įsikūrusių paslaugų teikėjų, siūlančių dvinarius pasirinkimo sandorius, susitarimus dėl skirtumų SDS ir kitus spekuliacinius produktus neprofesionaliesiems klientams kitose valstybėse angl.

Be to, nuo  m. Galiausiai ESMA paskelbė Įspėjimus  7kuriuose akcentavo savo susirūpinimą rizikomis, kurias sukelia nekontroliuojamas inter alia dvinarių pasirinkimo sandorių siūlymas neprofesionaliesiems klientams. ESMA paskelbė Kvietimą teikti informaciją dėl galimų produktų intervencijos priemonių, taikomų reklamuojant, platinant ir parduodant neprofesionaliesiems klientams dvinarius pasirinkimo sandorius ir SDS toliau — Kvietimas teikti informaciją   9.

Informaciją buvo galima teikti iki  m. ESMA sulaukė beveik 18   10 atsakymų. Iš jų 82 atsakymus pateikė paslaugų teikėjai, prekybos organizacijos, vertybinių popierių biržos ir brokeriai, susiję su prekyba dvinariais pasirinkimo sandoriais ir arba SDS, 10 — vartotojų atstovai, o likusius — individualūs asmenys.

Daugumą individualių asmenų atsakymų parengti ir pateikti padėjo dvinarių pasirinkimo sandorių ir arba SDS teikėjai. Paskelbus Kvietimą teikti informaciją išaiškėjo didelis pirmosios kategorijos respondentų, visų pirma, produktų teikėjų, susirūpinimas, kad siūloma priemonė padarys neigiamą poveikį jų verslui. Kai kurie individualūs asmenys taip pat skundėsi dėl siūlomos priemonės ir išreiškė norą ir toliau prekiauti dvinariais pasirinkimo sandoriais.

Tačiau palyginusi juos su nustatytomis reikšmingomis problemomis, susijusiomis su investuotojų apsauga, kurių egzistavimą taip pat patvirtino beveik iš visų vartotojų atstovų ir kai kurių individualių asmenų gauti atsakymai, kuriais aktyviai pritariama siūlomoms priemonėms, ESMA mano, kad vadovaujantis Reglamento ES Nr.

Peržiūrėdama šią priemonę ESMA kovos su bet kokia galinčia pasireikšti nepriimtina, rinką iškreipiančia praktika. Jeigu praėjus trims mėnesiams priemonė nepratęsiama, ji baigia galioti. Jeigu tas įvykis neįvyksta, investuotojas netenka savo pinigų t. Tačiau dvinarių pasirinkimo sandorių teikėjai siūlo investuotojams lažintis dėl įvairių galimų rinkos rezultatų  Tokiu ir panašiais atvejais i ir ii punktuose paminėtų dviejų iš anksto nustatytų sumų mokėjimas būtų iš anksto nustatytos fiksuotos sumos mokėjimas, kaip numatyta šio sprendimo 1 straipsnio 2 dalies c punkte.

Be to, kai kurios NKI išreiškė susirūpinimą dėl rizikos, susijusios su dvinariams pasirinkimo sandoriams būdingų savybių, taip pat neišvengiamų ir nesuvaldomų interesų konfliktų, susijusių su šių produktų siūlymu neprofesionaliesiems klientams. Šią riziką neretai padidina agresyvūs reklamos metodai, kuriuos naudoja dvinarių pasirinkimo sandorių teikėjai. Kelios NKI taip pat pažymėjo, kad šie produktai skatina impulsyvų lošimą. UK-FCA atliktas tyrimas parodė, kad kai kurie investuotojai lažinasi daug kartų per kelias dienas ar savaites nepaisydami didėjančios prarastų pinigų sumos.

Atlikus tyrimą kur yra išvardyti pasirinkimo sandoriai kuriais prekiaujama pat nustatyta, kad dvinarių pasirinkimo sandorių ir lošimo produktų išmokų struktūra ir laikotarpiai labai panašūs  Šios problemos kilo keliose jurisdikcijose, kuriose, kaip nurodyta šiame sprendime  16labai daug neprofesionaliųjų klientų paprastai praranda pinigus.

Atsižvelgusi į svarbius kriterijus ir veiksnius, ESMA padarė išvadą, kad dėl toliau nurodytų priežasčių egzistuoja su investuotojų apsauga susijusi problema. Dvinarių pasirinkimo sandorių sudėtingumo ir skaidrumo lygis 16 Dvinariai pasirinkimo sandoriai yra sudėtingos finansinės priemonės  Kainų nustatymo struktūros sudėtingumas kelia riziką, kad teikėjų ir neprofesionaliųjų klientų turima informacija bus labai nesimetriška, tad problemos dėl investuotojų apsaugos dar labiau išaugs.

Be to, keletas dvinariams pasirinkimo sandoriams būdingų savybių yra sudėtingos ir sunkiai suprantamos neprofesionaliesiems klientams. Visų pirma, dėl kainų nustatymo struktūros neprofesionaliesiems klientams reikia tiksliai įvertinti pasirinkimo sandorio vertę, atsižvelgiant į tikėtiną atitinkamo įvykio tikimybę. Nors neprofesionalieji klientai gali naudoti įprastas analizės ir kainų nustatymo priemones, kaip antai Black-Scholes formulę, kad nustatytų dvinarių pasirinkimo sandorių kainą, palyginti su teikėjais jie susiduria su reikšminga informacijos asimetrija.

Беккер предпринял очередную попытку: - Сэр.

Teikėjai turi galimybę susipažinti su daug didesniu informacijos kiekiu ir naudoti daug daugiau sistemų, kad tinkamai nustatytų tokių produktų kainą ir vertę. Visų pirma, dvinarių pasirinkimo sandorių teikėjai turi galimybę susipažinti su istoriniais kainų duomenimis, pavyzdžiui, konkrečių pagrindinių priemonių kainų duomenų bazių įrašais, gaunamais iš biržos arba komercinių duomenų teikėjo, kurie neprofesionaliesiems klientams paprastai nėra prieinami.

Dvinarių pasirinkimo sandorių teikėjai taip pat turi daug daugiau patirties nei daugelis neprofesionaliųjų klientų nustatant sandorių kainą ir yra labiau linkę sukurti sudėtingas kainų nustatymo metodikas. Be to, neprofesionalieji klientai gali nesuprasti, kad, jeigu prekybos terminas yra labai trumpas arba jeigu pozicija uždaroma prieš pat pasibaigiant terminui, veiksniai, kuriais remiantis nustatyta pasirinkimo sandorių kaina, kaip antai ankstesnis kintamumas, beveik nedaro poveikio pasirinkimo sandorio vertei.

Tai apriboja neprofesionaliųjų klientų galimybę tinkamai įvertinti pasirinkimo sandorį, net jeigu jie naudoja turimas kainų nustatymo priemones. Taigi, ESMA nuomone, neprofesionaliesiems klientams sunku pagrįstai įvertinti produkto rizikos ir grąžos profilį. Tokiu atveju klientas gali uždaryti savo poziciją iki dvinario pasirinkimo sandorio galiojimo pabaigos parduodamas jį atgal teikėjui arba kitaip atsisakydamas nustatytos išmokos sandorio galiojimo pabaigoje.

Mainais klientas gauna iš teikėjo tam tikrą mokėjimą teikėjo siūloma nuolatine kaina, kurią lemia dabartinės pagrindinės priemonės rinkos kainos ir jos nustatytos vykdymo kainos skirtumas ir likusios sandorio galiojimo laiko trukmės.

bbby akcijų pasirinkimo sandoriai

Dėl tos sąlygos produktas tampa dar sudėtingesnis ir neprofesionaliesiems klientams sunku tiksliai įvertinti tokį produktą arba gauti teigiamą investicijų grąžą. Taip yra todėl, kad neprofesionaliesiems klientams tektų nuolat stebėti kainų nustatymą ir vertinti tikėtiną rezultatą. Be to, nutraukdamas sandorį ir sudarydamas kitą klientas patiria papildomų išlaidų dėl vertės skirtumo taikymo nustatytai kainai arba dėl sandorio mokesčių  Dėl šios priežasties, dvinarių kur yra išvardyti pasirinkimo sandoriai kuriais prekiaujama sandorių kainų nustatymas, vykdymas ir atsiskaitymas nėra standartizuoti.

prieasi prekiauti dvejetainiais pasirinkimo sandoriais

Tai sumažina neprofesionaliųjų klientų galimybes suprasti produkto sąlygas. Be to, teikėjai dažnai reikalauja, kad klientai patvirtintų, jog supranta, kad kainos, pagal kurias nustatoma dvinario pasirinkimo sandorio vertė, gali skirtis nuo atitinkamoje pagrindinės priemonės rinkoje galiojančios kainos.

Tai reiškia, kad neprofesionalieji klientai ne visada turi galimybę patikrinti iš teikėjo gaunamų kainų tikslumą. Dėl šių veiksnių neprofesionaliesiems klientams itin sunku objektyviai įvertinti dvinarius pasirinkimo sandorius. Taigi aukštas dvinarių pasirinkimo sandorių sudėtingumo lygis ir žemas skaidrumo lygis patvirtina, kad egzistuoja reikšmingos problemos, susijusios su investuotojų apsauga.

Kai kurios prekybos organizacijos prašė aiškiai neįtraukti vertybiniais popieriais pakeistų išvestinių finansinių priemonių, ribos pasiekimo pasirinkimo sandorių ir skaitmeninių pasirinkimo sandorių, nes tie produktai naudojami kaip alternatyva nuostolio stabdymo pavedimams arba galėtų būti naudojami apsidraudimui.

Tačiau dvinarių pasirinkimo sandorių ypatumai ir charakteristikos, kurie yra pagrindinė identifikuotos žalos neprofesionaliesiems klientams priežastis, lieka tie patys, neatsižvelgiant į tai, ar šiais produktais prekiaujama prekybos vietoje arba ar jie pakeisti vertybiniais popieriais.

Kitaip tariant, sudarydami dvinarius pasirinkimo sandorius prekybos vietoje investuotojai vis tiek gautų neigiamą tikėtiną grąžą, o išmokų struktūra būtų netinkama siekiant apsidrausti nuo rizikos arba turėti kitą ekonominę paskirtį, dėl kurios galėtų atsirasti kompensuojamoji nauda.

Visų pirma, tokie ypatumai galioja visą laiką, kol pasirinkimo sandoris nebaigia galioti. Todėl antrinės rinkos egzistavimas nepakeičia pagrindinių savybių, kurios sąlygoja neprofesionaliųjų klientų patiriamą žalą. Dvinariams pasirinkimo sandoriams būdingos savybės ir struktūra 27 Dvinariai pasirinkimo sandoriai paprastai yra labai trumpalaikės investicijos, tam tikrais atvejais baigiančios galioti praėjus vos kelioms minutėms po sandorio sudarymo, todėl jų pobūdis itin spekuliacinis.

Opcionai: reikšmė, naudojimas, metodai, naujovės, apžvalga ir analizė - eglutemazeikiai. Opcionų rinkos tendencijų analizė bei vertinimas JAV Panašūs dokumentai Išvestinių finansinių priemonių rinka Rusijoje.

Padėtį taip pat apsunkina įprastai trumpas dvinarių pasirinkimo sandorių terminas. Prekybos sandoriai yra dažniausiai labai trumpalaikiai ir investuotojai gali gauti labai didelę grąžą arba prarasti visą investuotą sumą. Tokie pat pagrindiniai ypatumai būdingi lošimo produktams, siejamiems su priklausomybe ir prastais rezultatais vartotojams. Taikant tokį verslo modelį kyla tiesioginis teikėjo ir jo klientų interesų konfliktas, dėl kurio dar labiau padidėja rizika, kad dvinario pasirinkimo sandorio galiojimo laiko pabaigoje teikėjas gali manipuliuoti pagrindinės finansinės priemonės kaina arba pratęsti dvinario pasirinkimo sandorio terminą keliomis sekundėmis ar milisekundėmis, siekdamas išvengti išmokos pagal pasirinkimo sandorio sutartį.

Interesų konflikto rizika ypač didelė dvinarių pasirinkimo sandorių atveju, nes šių produktų išmokų struktūrą lemia tai, ar pasibaigus galiojimo laikui pagrindinė priemonė yra pasiekusi nustatytąją vykdymo kainą.

Be to, kaip pastebėjo ESMA, šiame rinkos sektoriuje taikomiems platinimo modeliams būdingi tam tikri ir kartais neišvengiami interesų konfliktai  24 ir poreikis nuolat rasti naujų klientų sąlygoja interesų konfliktų atsiradimą. Galimos žalingos pasekmės ir grąžos investuotojams ir nuostolių rizikos atotrūkis 33 Su šiais produktais susijusių klientų skaičius kinta dėl palyginti greito dvinarių pasirinkimo sandorių klientų sąskaitų uždarymo ir kitose valstybėse įsteigtų paslaugų teikėjų vykdomos veiklos.

Italijos dvinarių paprastųjų akcijų pirkimo galimybės sandorių neprofesionaliųjų klientų skaičius padidėjo 2,4 proc. Kai kurios NKI  33 taip pat minėjo, kad norėdami teikti paslaugas priimančiosiose jurisdikcijose dvinarių pasirinkimo sandorių teikėjai naudojasi filialais arba priklausomais agentais, ir vii NKI atkreipė dėmesį į padidėjusį investicinių įmonių, siūlančių produktus abejotinu būdu, prašymų išduoti licenciją skaičių  Ji nustatė, kad vidutiniškai 87 proc.

Italijos neprofesionaliųjų klientų, investavusių į dvinarius pasirinkimo sandorius, patyrė nuostolius, kurie vidutiniškai siekė  EUR; ir iv įvertinusi įmonių pateiktus  m. Iš pateiktų skaičių matyti, kad iš prekybos klientai uždirbo pelno, bet patyrė taikomų nuostolių dėl sandorių mokesčių įtakos. Tai rodo, kad klientai gali nesuprasti sandorių mokesčių poveikio jų prekybos rezultatams. Klientų apibūdinimas 37 Dvinariai pasirinkimo sandoriai aktyviai masiškai reklamuojami, platinami ir parduodami mažmeninėje rinkoje.

Tačiau dėl dvinarių pasirinkimo sandorių sudėtingumo, kaip aprašyta šiame sprendime, daugumai neprofesionaliųjų klientų skirtingai, negu profesionaliesiems sunku tinkamai suprasti ir įvertinti faktinę jiems kylančią riziką prekiaujant tokiais produktais.

Iš šiame sprendime pateiktų ESMA nustatytų įrodymų dėl neprofesionaliųjų klientų patirtų nuostolių parodo, kad dvinariai pasirinkimo sandoriai yra netinkami neprofesionaliesiems bollinger juostos b. Dvinarių pasirinkimo sandorių reklama ir platinimas 38 Nors dvinariai pasirinkimo sandoriai yra sudėtingi produktai, neprofesionaliesiems klientams jie dažniausiai siūlomi per elektroninės prekybos platformas neteikiant investavimo rekomendacijų arba portfelio valdymo paslaugų.

Tačiau šis vertinimas neužkerta kelio dvinarių pasirinkimo sandorių teikėjams arba jų klientams ar potencialiems klientams sudaryti sandorį; tiesiog yra pateikiamas paprastas įspėjimas klientui.

Taip gali atsitikti tais atvejais, kai klientas teikėjui nepateikė arba pateikė nepakankamai informacijos apie savo žinias ir patirtį investicijų į tam tikro tipo produktus srityje ir kai teikėjas padarė išvadą, kad produktas klientui netinka. Tai padaro neprofesionaliesiems klientams prieinamus produktus, kaip antai dvinarius pasirinkimo sandorius, kurie dėl savo savybių neturėtų būti jiems platinami  Jie apima, pavyzdžiui, atvejus, kai naudojamasi svarbių sporto komandų rėmimu ar ryšiais su jomis, dėl ko pasiremiant žinomų prekių ženklų reklama susidaro klaidingas įspūdis, kad sudėtingi ir spekuliaciniai produktai, kaip antai dvinariai pasirinkimo sandoriai, tinka masinei mažmeninei rinkai.

  • Opciono ir svopo sandoriai valiutinėje rinkoje Kursinis darbas apie opcionus
  •  Вот именно, - простонал Джабба.
  • Она поймала себя на мысли, что глаза ее смотрят в пустоту.
  • Madingos prekybos galimybės
  • Pagrindinės šio įstatymo sąvokos.

Kadangi vidutiniškai kliento sąskaita uždaroma palyginus greitai, teikėjams gali būti daromas tam tikras spaudimas, kad jie nuolat susirastų naujų klientų, ir tai gali paskatinti teikėjus taikyti agresyvius rinkodaros ir pardavimo metodus, kurie negali būti taikomi siekiant geriausių neprofesionaliųjų klientų interesų.

Paprastai jie yra skirti pritraukti neprofesionaliuosius klientus ir paskatinti juos prekiauti. Neprofesionalieji investuotojai gali manyti, kad šios rinkodarinės priemonės yra svarbiausia produkto savybė, ir gali nesugebėti tinkamai įvertinti su produktu susijusios rizikos. Atsižvelgiant į tikėtiną neigiamą grąžą, susijusią su prekyba dvinariais pasirinkimo sandoriais, tai dažnai reiškia, kad klientai dažniau prekiaudami praranda daugiau pinigų nei būtų praradę, jeigu nebūtų gavę premijos pasiūlymo.

Kursinis darbas apie opcionus. Opcionų rinkos tendencijų analizė bei vertinimas JAV

NKI taip pat nerimauja dėl neprofesionaliesiems klientams pateiktos informacijos pavyzdžiui, teikėjų kur yra išvardyti pasirinkimo sandoriai kuriais prekiaujama svetainėse apie dvinarius pasirinkimo sandorius, ypatingai suteiktos informacijos apie susijusias rizikas, kokybės  Toliau pateikiami keli pavyzdžiai, neatitinkantys prievolės teikti sąžiningą, aiškią ir neklaidinančią informaciją, kai taikomi metodai, kuriais siekiama pritraukti klientų dėmesį, kur yra išvardyti pasirinkimo sandoriai kuriais prekiaujama kurie nebūtinai atspindi finansinės priemonės ar praktikos tinkamumą arba nėra rodiklio prekybos strategijos kokybę, susiję su: i interneto svetainės turiniu ar informacija, teikiama kalba, kuri nėra valstybės narės, kurioje bus teikiamos paslaugos, nacionalinė kalba, arba pateikiama oficialiąja kalba, bet remiantis netinkamos kokybės vertimu, dėl ko tikėtina, kad pateiktą informaciją bus sunku suprasti; ir ii teikiama informacija, kurioje pabrėžiama galima nauda, susijusi su investavimu į dvinarius pasirinkimo sandorius, sąžiningai ir aiškiai nenurodant su jais susijusios rizikos, ir dėl to susidaro įspūdis, kad tokie spekuliaciniai produktai yra tinkami ar priimtini visiems investuotojams arba kad gauti grąžą nėra sunku.

Finansinės priemonės keliama grėsmė ir jos neigiamas poveikis investuotojų pasitikėjimui finansų sistema 50 Dėl dvinarių pasirinkimo sandorių sudėtingumo ir nepakankamo skaidrumo, tikėtinos neigiamos produkto grąžos investuotojams, pagrįstų investavimo tikslų nebuvimo, klaidinančio ir agresyvaus įvairių rūšių rinkodaros ir platinimo pobūdžio, teikėjų interesų konfliktų ir galimų žalingų pasekmių masto neprofesionalieji investuotojai gali prarasti pasitikėjimą finansų sistema.

kalifornijos sutuoktinio paramos akcijų pasirinkimo sandoriai

Tas nerimas dar labiau padidėja atsižvelgiant į didelį dvinarių pasirinkimo sandorių teikėjų neprofesionaliųjų klientų skaičių ir skundų dėl šių produktų skaičių. Kalbant apie riziką ir investuotojų patiriamą žalą, kaip aprašyta šiame sprendime, kai kurios nuostatos iš esmės liko nepakitusios. Tačiau vien tik informacijos atskleidimo taisyklių, įskaitant išsamesnės informacijos apie sąnaudas pateikimo, akivaizdžiai nepakanka siekiant išspręsti su kompleksine rizika, kylančią reklamuojant dvinarius pasirinkimo sandorius, juos platinant ar parduodant neprofesionaliesiems klientams, susijusius klausimus.

Atsižvelgiant į aprašytas investuotojų apsaugai kylančias grėsmes, susijusias su dvinariais pasirinkimo sandoriais visų pirma, jų sudėtingumu, rizikingumu ir tikėtina neigiama grąžaaišku, kad šios investuotojų patiriamos žalos neįmanoma visiškai ir pakankamai kontroliuoti taikant minėtas taisykles.

Toks informacijos atskleidimo būdas nepakankamai atkreipia klientų dėmesį į konkrečias investavimo į šiuos produktus aplinkybes tikėtiną neigiamą grąžą ir neišsprendžia su produkto savybėmis susijusių problemų.

Reglamente ES Nr. Visų pirma, Reglamento ES Nr. Tačiau toks informacijos atskleidimo būdas nepakankamai atkreipia neprofesionaliųjų investuotojų dėmesį į investavimo į dvinarius pasirinkimo sandorius konkrečias pasekmes.

Pavyzdžiui, grąžos rodiklis susijęs tik su konkrečiu dvinario pasirinkimo sandoriu ir neatskleidžia klientui visos informacijos apie tai, kiek procentų neprofesionaliųjų klientų prarado pinigus.

Tačiau tinkamumo reikalavimai taikomi tik teikiant investavimo rekomendacijas ir portfelio valdymo paslaugas, tad jie iš esmės nesusiję su dvinarių pasirinkimo sandorių reklama, platinimu ar pardavimu, kurie paprastai vyksta elektroninėse platformose, neteikiant investavimo rekomendacijų ar portfelio valdymo paslaugų.

Jeigu teikėjas nusprendžia, kad produktas esamam ar potencialiam klientui nepriimtinas, teikėjas privalo jį apie tai įspėti. Kaip matyti iš šio spendimo ir NKI patirties vykdant priežiūrą  56priimtinumo testas nepašalina šiame sprendime apibūdintų investuotojų kur yra išvardyti pasirinkimo sandoriai kuriais prekiaujama kylančių grėsmių. Be to, rinkos dalyviai turi skelbti papildomą informaciją, o investicinės įmonės privalo atskleisti informaciją apie penkias pagrindines klientų pavedimų vykdymo vietas ir apie vykdant tuos pavedimus pasiektus rezultatus.

Пять месяцев .

Padidėjęs su pavedimų vykdymų susijęs skaidrumas gali padėti klientui geriau kaip veikia riboti akcijų pasirinkimo sandoriai ir įvertinti įmonės pavedimų vykdymo praktikos kokybę ir atitinkamai geriau įvertinti bendrą jiems teikiamų paslaugų kokybę. Be to, išsamesnė informacija apie tai, kaip įmonės vykdo klientų pavedimus, naudinga klientams stebint, ar įmonė ėmėsi visų pakankamų veiksmų pasiekti geriausią įmanomą rezultatą klientui.

Su pareiga vykdyti kliento pavedimą geriausiomis klientui sąlygomis susijusiais reikalavimais taip pat sugriežtinamas pareigos vykdyti kliento pavedimą geriausiomis klientui sąlygomis standartas dėl nebiržinių produktų, kuris numato pareigą įmonėms, vykdančioms pavedimus arba priimančioms sprendimus prekiauti nebiržiniais produktais, įskaitant pageidaujamus produktus, patikrinti klientui siūlomos kainos sąžiningumą.

Tačiau vien pareigos vykdyti kliento pavedimą geriausiomis klientui sąlygomis taisyklėmis nepavyks pašalinti su produkto savybėmis susijusios rizikos, kitos negu su pavedimų vykdymu susijusios rizikos, ir rizikos, susijusios su šių produktų masine reklama, platinimu ar pardavimu neprofesionaliesiems klientams. ESMA taip pat vykdė priežiūros konvergenciją, inter alia, Jungtinėje grupėje.

akcijų pasirinkimo sandorių rezultatai

Nepaisant to, kad siekdama užtikrinti nuoseklų ir veiksmingą taikytinų galiojančio reglamentavimo reikalavimų taikymą Kur yra išvardyti pasirinkimo sandoriai kuriais prekiaujama aktyviai taiko neprivalomas priemones, grėsmė investuotojų apsaugai išlieka. Tai rodo, kad dėl šiame skirsnyje išdėstytų priežasčių šių reikalavimų taikymas neišsprendžia nustatytų problemų. Pagal tas taisykles klientams parduoti skirtas finansines priemones įskaitant ir dvinarius pasirinkimo sandorius kuriantys teikėjai turi užtikrinti, kad sukurti produktai atitiktų nustatytos tikslinės atitinkamos kategorijos klientų rinkos galutinių klientų poreikius, kad produktų platinimo strategija būtų suderinama su nustatyta tiksline rinka ir kad teikėjai imtųsi pagrįstų veiksmų siekdami užtikrinti, kad finansinės priemonės būtų platinamos nustatytoje tikslinėje rinkoje ir reguliariai būtų peržiūrėtas tikslinės rinkos nustatymas ir išleisti produktai.

Dvinarių pasirinkimo sandorių teikėjai turi išmanyti jų siūlomas ar rekomenduojamas finansines priemones, vertinti priemonės suderinamumą su kliento, kuriam jie teikia investicines paslaugas, poreikiais, atsižvelgdami ir į nustatytą tikslinę galutinių klientų rinką ir užtikrinti, kad finansinės priemonės būtų siūlomos arba rekomenduojamos tik tuo atveju, jeigu tai atitinka kliento interesus.

Be to, dvinarių pasirinkimo sandorių teikėjai, platinantys ne jų sukurtas finansines priemones, privalo taikyti tinkamas procedūras, kurios padėtų gauti ir suprasti su produkto patvirtinimo procesu susijusią svarbią informaciją, įskaitant informaciją apie nustatytą tikslinę rinką ir produkto savybes. ESMA paskelbė gaires dėl FPRD II produktų valdymo reikalavimų  60kuriose pateikiamos gairės finansinių priemonių kūrėjams ir rengėjams dėl tikslinės rinkos vertinimo. Atsižvelgdamos į dvinarių pasirinkimo sandorių savybes didelius nuostolius, tikėtiną neigiamą grąžą, trumpą sandorių galiojimo laiką, kainos nustatymo struktūrų sudėtingumą ir apskritai pagrįstų investavimo tikslų nebuvimą NKI ir ESMA mano, kad šiems produktams tikslinės rinkos neprofesionaliems investuotojams nustatyti neįmanoma.

Opcionai: reikšmė, naudojimas, metodai, naujovės, apžvalga ir analizė

Taigi ši priemonė yra būtina tai grėsmei pašalinti. Belgijos NKI, Finansinių paslaugų ir rinkų institucija BE-FSMAuždraudė parduoti tam tikras nebiržines išvestines finansines priemones įskaitant dvinarius pasirinkimo sandorius neprofesionaliesiems klientams. Be to, FSMA uždraudė kai kurias agresyvaus ar netinkamo platinimo priemones, kaip antai pasiūlymus įsigyti telefonu skambinant iš išorės skambučių centrų, netinkamų formų atlygius ir suteikiant darbuotojų akcijų pasirinkimo sandorius dovanas ar premijas  61 ; ii nuo  m.

Prancūzijoje galioja teisės aktas, kuriuo investicinių paslaugų teikėjams draudžiama teikti privatiems asmenims rinkodaros pranešimus, inter alia, susijusius su dvinariais pasirinkimo sandoriais  62 ; iii Ispanijoje nuo  m.

Valiutos pasirinkimas su kliūčių sąlyga. Barjerų parinktys

Šie subjektai taip pat paprašyti užtikrinti, kad klientai būtų informuoti apie sąnaudas, kurias jiems teks patirti, kai nusipirkę šių produktų jie nuspręs uždaryti savo poziciją, ir SDS ir FOREX sandorių atveju, kad jie būtų įspėti, jog dėl sverto poveikio nuostoliai gali būti didesni nei suma, kuri buvo sumokėta įsigyjant atitinkamą produktą. Be to, jie turi iš kliento gauti ranka parašytą arba įrašytą žodinį pareiškimą, kuriuo jie galėtų įrodyti, kad klientas supranta, jog produktas, kurį jis ketina įsigyti, yra itin sudėtingas ir kad, ES-CNMV nuomone, jis nėra tinkamas neprofesionaliajam klientui.

Be to, įmonių naudojamai reklaminei medžiagai taikomi CNMV veiksmai, platinant šiuos produktus reklaminėje medžiagoje visuomet turi būti įspėjimas apie tai, kad tuos produktus sunku suprasti ir kad, ES-CNMV nuomone, šie produktai netinka neprofesionaliesiems klientams dėl jų sudėtingumo ir su jais susijusios rizikos lygio.

IT-CONSOB paskelbė specialų pranešimą, kuriuo įspėjo Italijos neprofesionaliuosius investuotojus apie su dvinariais pasirinkimo sandoriais susijusią riziką; v  m. Portugalijos NKI Comissão do Mercado de Valores Mobiliários PT-CMVM paskelbė aplinkraštį, kuriuo pranešė, kad investicinės įmonės turėtų susilaikyti nuo prekybos paslaugų dėl su kriptovaliutomis susijusių išvestinių finansinių priemonių teikimo, jeigu jos negali užtikrinti, kad būtų įvykdytos visos klientų informavimo apie produktų charakteristikas pareigos.