Aukšto dažnio prekybos sistema ir jos poveikis finansų rinkoms

Kainos visose pagrindinėse biržos prekių rinkose, įskaitant energiją, metalus ir dvejetainių parinkčių strategija kuri tikrai veikia, žemės ūkio ir maisto produktus, labai išaugo m. Šie kainų svyravimai įvairiai atsispindėjo vartotojų kainose, dėl kurių kartais kildavo socialinių neramumų ir atsirado materialinis nepriteklius. Šiuos dabartinius pokyčius paskatino kintantys pasaulinės pasiūlos ir paklausos modeliai ir trumpalaikiai kainų šuoliai pagrindinėse biržos prekių ir žaliavų rinkose.

Išaugusią paklausą dar labiau sustiprins sparti tolesnė tokių šalių, kaip Kinija, Indija ir Brazilija, industrializacija ir urbanizacija. Jau dabar Kinija sunaudoja daugiausia metalų visame pasaulyje — pvz. Kainų svyravimui didelį poveikį darė įvairios struktūrinės skirtingų prekių tiekimo ir platinimo grandinių problemos, įskaitant transporto infrastruktūros ir paslaugų trūkumą.

Šie pokyčiai vyksta laikotarpiu, kai Europos pramonės konkurencingumui užtikrinti būtina, kad veiksmingai ir saugiai būtų galima gauti žaliavų. Be to, rinkos patiria vis didesnį finansų poveikį, nes pastaraisiais metais biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkose labai išaugo finansinių investicijų srautai. EUR m. Nors dėl finansų krizės augimas sustojo, m.

Nors diskusijos apie sąlyginę daugialypių veiksnių, darančių poveikį prekių kainoms, svarbą tebevyksta, akivaizdu, kad kainų svyravimai skirtingose biržos prekių rinkose tampa vis labiau tarpusavyje susiję ir kad biržos prekių rinkos tampa vis labiau susietos su finansų rinkomis[2]. Dėl šių pokyčių vis dažniau pasigirsta raginimų imtis politikos priemonių, kad būtų sušvelnintas neigiamas tokių svyravimų poveikis tiek gamintojams, tiek vartotojams, visų pirma pažeidžiamiausiems iš jų. Šie klausimai aptariami aukščiausiu politiniu lygmeniu, įskaitant paskutinius Didžiojo dvidešimtuko aukščiausiojo lygio susitikimus.

Su biržos prekių kainomis ir žaliavomis susiję uždaviniai yra glaudžiai tarpusavyje susieti ir daro poveikį politikai tokiose srityse, kaip finansų rinkos, vystymasis, prekyba, pramonė ir išorės santykiai.

Todėl Europos Komisija ėmėsi įvairių iniciatyvų. Nuo tada pagal šią iniciatyvą imtasi veiksmų, kad būtų užtikrintos ilgalaikės galimybės naudotis žaliavomis tiek pačioje ES, tiek už jos ribų, taip pat didinamas išteklių naudojimo efektyvumas ir antrinis perdirbimas. Taip pat pradėti išsamūs svarstymai dėl biržos prekių rinkos apskritai ir konkrečiai dėl maisto prekių aukšto dažnio prekybos sistema ir jos poveikis finansų rinkoms ir aprūpinimo maistu užtikrinimo[4].

Reaguodama į finansų krizę, Komisija parengė įvairių priemonių finansų rinkų vientisumui ir skaidrumui didinti ir reglamentavimui gerinti, o pastaruoju metu pateikė energijos rinkų reguliavimo pasiūlymą. Šiame komunikate apžvelgiami kiekvienos šios srities laimėjimai ir toliau numatyti veiksmai siekiant pažangos.

Šis įsipareigojimas dar naujosios zelandijos prekybos bitcoin investavimo dienos prekyba leidimais sistema prisiimtas m.

Seule vykusiame Didžiojo dvidešimtuko aukščiausiojo lygio susitikime, kuriame įsipareigota dvejetainiai variantai patikimiausia svetainė mažinti svyravimus maisto rinkoje ir pernelyg didelį iškastinio kuro kainų nepastovumą[7]. Kiti poveikį padarę veiksniai yra atsargų stygius ir pinigų politika, o pastaraisiais metais — įvairios ad hoc politinės priemonės.

Iki m. Žemės ūkio paskirties žemę vis dažniau naudojant atsinaujinančiajai energijai gaminti sustiprėjo ryšys tarp žemės ūkio prekių ir energijos kainų svyravimų. Kainų svyravimams didelį poveikį taip pat darė įvairios struktūrinės skirtingų biržos prekių tiekimo ir platinimo grandinių problemos[9].

Kiekviena biržos prekių rinka veikia skirtingai ir priklauso nuo biržos prekių pobūdžio, prekiautojų poreikių ir istorinių aplinkybių. Nėra vieno bendro biržos prekių rinkos organizavimo modelio, taigi ir kainų pokyčio modelio negali būti. Prekybai tam tikromis biržos prekėmis būdingas aukštas standartizacijos lygis, o kitose rinkose prekybos modeliai gali kisti, priklausomai nuo konkrečių atskirų rinkos dalyvių poreikių.

Prekių aukšto dažnio prekybos sistema ir jos poveikis finansų rinkoms finansinių priemonių rinkos[10] veikia jau ilgą laiką ir atlieka apsauginę tiek gamintojų, tiek įvairių prekių naudotojų funkciją. Pagrindinėmis biržos prekėmis gali būti prekiaujama įvairiais būdais, lygiai taip pat ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis gali būti prekiaujama dvišaliu pagrindu — paprastai tai yra arba nebiržinė, arba biržinė prekyba. Be to, finansų įstaigų funkcija ir išvestinių finansinių priemonių svarba skirtingose rinkose yra labai nevienoda.

Tolesniuose skyriuose apžvelgiami konkretūs energijos rinkos ir žemės ūkio prekių rinkos pokyčiai, taip pat stiprėjanti biržos prekių rinkų ir susijusių finansų rinkų tarpusavio priklausomybė.

Rinkos formavimo strategijos[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Šios strategijos naudojasi atsitiktiniu kainų svyravimo principu — nepriklausomai nuo kainos augimo duotame laiko intervale dalis sandorių mažins finansinio instrumento kainą palyginus su praeitomis reikšmėmis ir, atvirkščiai, instrumento kainos kritimo atveju dalis sandorių didins finansinio instrumento kainą palyginus su praeitomis reikšmėmis. Tokiu būdu strategijos naudotojui sėkmingai parinkus pavedimų kainas, galima pigiai pirkti ir brangiai parduoti nepriklausomai nuo trendo krypties. Sekimas trendu[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Sekimo trendu angl.

Pokyčiai fizinėse rinkose 2. Energija nafta, elektros energija, dujos Naftos ir naftos produktų rinkos yra integruotos, likvidžios ir pasaulinio masto; manoma, kad joms poveikį daro ne tik pagrindinės ekonomikos sąlygos, bet ir geopolitinės aplinkybės, Naftą eksportuojančių šalių organizacijos OPEC vaidmuo ir nefizinio pobūdžio sandoriai.

Didelių pokyčių įvyko finansinių ir išvestinių investavimo priemonių, taip pat prekybos technologijų srityje. Didžiojo dvidešimtuko aukščiausiojo lygio susitikime Seule pabrėžta, kad ekonomikos augimui užtikrinti labai svarbu tinkamai veikiančios ir skaidrios energijos rinkos.

Dedamos pastangos, kad būtų didinamas fizinių rinkų skaidrumas, mažinami iškastinio kuro kainų svyravimai ir laipsniškai nutraukiamos neveiksmingos iškastinio kuro subsidijos.

Dujų rinka, kuriai vis didesnį poveikį daro netradicinių energijos šaltinių plėtojimas, tradiciškai veikia ilgalaikių nebiržinių sutarčių pagrindu. Plintant suskystintoms gamtinėms dujoms, vis dažniau dujomis prekiaujama pasaulinėje ir likvidžioje rinkoje, kuri tampa standartizuota.

Elektros energija yra mažiausiai globalizuota rinka, nes dėl fizinių priežasčių — galimybės sandėliuoti nebuvimo ir energijos praradimo cryptocurrency signalai gabenimas tolimais atstumais yra ribotas. Todėl geografinis rinkos mastas yra mažesnis už kitų energetikos produktų rinkų mastą.

 Если честно - да, - Не надо так, Сью, Ты меня оскорбляешь. Глаза Сьюзан сузились. Она терпеть не могла, когда он называл ее Сью. Вообще-то она ничего не имела против этого имени, но Хейл был единственным, кто его использовал, и это было ей неприятно. - Почему бы мне не помочь тебе? - предложил Хейл.

Dėl vidaus rinkos ES elektros energijos ir dujų rinka tampa vis labiau integruota. Šiose rinkose sukurtos energijos biržos arba atsirado kitų organizuotų ir maklerių vykdomų nebiržinių sandorių aukšto dažnio prekybos sistema ir jos poveikis finansų rinkoms, kurios gali būti naudojamos tiek fiziniam pristatymui, tiek apsaugai nuo rizikos.

Visgi rinkos kainos labai svyruoja dėl faktinio pagaminto ir numatomo elektros energijos kiekio, nes elektros energija negali būti kaupiama pramoniniu mastu. Žemės ūkis ir aprūpinimo maistu užtikrinimas Daugumai žemės ūkio prekių, visų pirma kultūriniams augalams, būdingi tvirti sezoninės gamybos modeliai ir jų pasiūla ne visada gali būti sparčiai priderinta prie kainų ar paklausos pokyčių.

Tai reiškia, kad žemės ūkio prekių rinkoms būdingas tam tikras nepastovumas.

Algoritminė prekyba

Dėl tokių struktūrinių veiksnių, kaip demografinis augimas, intensyvus žemės ūkio paskirties žemės naudojimas ir klimato kaitos poveikis, žemės ūkio prekių rinkoms gali būti daromas didelis spaudimas. Tačiau pastaruoju metu žemės ūkio prekių kainų svyravimai pasiekė precedento neturintį lygmenį. Tai pasakytina ir apie ES, ir apie aukšto dažnio prekybos sistema ir jos poveikis finansų rinkoms rinkas, taip pat neatidėliotinų ir ateities sandorių rinkas.

ES nuosekliai vykdomomis bendrosios žemės ūkio politikos BŽŪP reformomis labai sumažintos palaikomosios kainos ir atitinkamos priemonės. Dėl šių priežasčių biržos prekių gamintojų ir prekybininkų rizika patirti dvejetainis pasirinkimo banko lokal indonezija kainų svyravimus yra didesnė, nors nevienoda žemės ūkio sektoriuose, todėl siekiant apsisaugoti nuo rizikos dažniau naudojamasi ateities sandorių rinkomis.

Didėja prekybos pasirinkimo sandoriais ir nebiržinėmis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis apimtis. Šiais veiksniais iš dalies galima paaiškinti didesnį Europoje esančių biržų aktyvumą; dėl šių veiksnių kyla du svarbūs klausimai: aprūpinimo maisto užtikrinimo ir poreikio didinti žemės ūkio prekių išvestinių finansinių priemonių rinkų skaidrumą. Aprūpinimo maistu užtikrinimas nustatytas kaip viena iš svarbiausių būsimos BŽŪP reformos varomoji jėga[11].

Stiprus žemės ūkio sektorius būtinas, kad labai konkurencingas maisto pramonės sektorius išliktų svarbia ES ekonomikos ir prekybos dalimi ir svarbiausiu įnašu tarptautinėse rinkose. Dėl šios priežasties per Dohos vystymosi derybų raundą ES pritarė svarbiam žemės ūkio priemonių rinkiniui, su sąlyga, kad bus pasiektas plačių užmojų, suderintas ir visapusiškas bendras susitarimas. Pernelyg smarkiai svyruojančios maisto prekių kainos veikia ir gamintojus, ir vartotojus, taip pat daro didelį poveikį maistą importuojančių besivystančių šalių aprūpinimo maistu užtikrinimui.

Nors didesnės pasaulinės kainos galėtų paskatinti žemės ūkio produktų gamybą, kainų perdavimo mechanizmai dažnai yra netobuli. Daugelio besivystančių šalių biržos prekių rinkos dažnai yra atsietos nuo pasaulinių rinkų, arba, geriausiu atveju, informacija apie pasaulines kainas vidaus rinkas pasiekia pernelyg vėlai, todėl vidaus pasiūlos korekcija dažnai būna pavėluota. Maisto ir žemės ūkio organizacijos, EBPO, Komisijos ir kitų subjektų atliktose analizėse daugiausia dėmesio skirta pasiūlos ir paklausos pokyčiams, kuriems didelį poveikį padarė trumpalaikiai ekonominiai ir politiniai veiksniai įskaitant eksporto apribojimuslėmę itin didelį kainų svyravimą, įskaitant finansų rinkoms būdingus veiksnius, dėl kurių kainų šuoliai buvo itin drastiški.

Nors netikrumas išlieka, remiantis kelių organizacijų parengtomis su žemės ūkio prekėmis susijusiomis prognozėmis, įskaitant naujausias Komisijos vidutinės trukmės prognozes, dėl žemės ūkio prekių galima daryti tris išvadas: - tikėtina, kad žemės ūkio prekių kainos viršys buvusį vidurkį ir ilgalaikę kainų mažėjimo tendenciją bent jau artimiausiu metu pakeis didėjimo tendencija; - taip pat numatoma, kad kainų svyravimai bus dideli, nors svyravimų priežastys ir trukmė tebėra neaiškios; - tikėtina, kad sąnaudų kainos žemės ūkio srityje taip pat išliks didesnės nei anksčiau.

Pirmiau minėtų veiksnių derinys reiškia, kad didesnės žemės ūkio prekių kainos nebūtinai lems didesnes ūkininkų pajamas, ypač jei jų pelno maržos mažėja dėl didesnių išlaidų. Be to, akivaizdu, kad grynojo maisto importo šalims ir apskritai skurdžiausiems vartotojams sunkumų gali kilti dėl kainų poveikio maisto prekių kainų infliacijai.

Nors tam tikras nepastovumas būdingas žemės ūkio prekių rinkoms, pernelyg dideli svyravimai nėra naudingi nei gamintojams, nei vartotojams. Žaliavos Žaliavos apima rūdą, pramonines naudingąsias iškasenas, statybines medžiagas, medieną ir natūralųjį kaučiuką.

52011PC0025

Skirtingai nei elektros energija, žaliavomis prekiaujama pasauliniu mastu. Kainų ir rinkų požiūriu didžiausias skirtumas yra tarp žaliavų, kuriomis prekiaujama biržose, ir žaliavų, kuriomis biržose neprekiaujama. Pavyzdžiui, tokiais netauriaisiais metalais, kaip aliuminis, varis, švinas, nikelis, alavas ir cinkas, prekiaujama biržose, iš kurių Londono metalo birža yra pasaulinė lyderė.

Tačiau Londono metalų biržoje neprekiaujama daugeliu ES svarbiausių žaliavų, pvz. Šių medžiagų rinka yra ne tokia skaidri, prekybos apimtis, palyginti su kitomis medžiagomis, yra labai maža.

Pasaulinėms metalų ir naudingųjų iškasenų rinkoms paprastai būdingas cikliškas pasiūla ir paklausa pagrįstas modelis. Tačiau — m. Todėl kainos pašoko iki precedento neturinčių aukštumų. Remiantis naujausiomis tendencijomis, ateityje žaliavų paklausą skatins sparčiai augančios ekonomikos šalių vystymasis ir spartus pagrindinių pažangiųjų technologijų plitimas.

lietuvoje metatrader brokeriai 4 forex 1998 m ir valiutos pasirinkimo sandoriai

Šiose rinkose vis didesnį susirūpinimą kelia kelių šalių nustatytos priemonės, kuriomis savo vidaus pramonės sektoriams siekiama užtikrinti privilegijuotą galimybę gauti žaliavų ir kurios, be kita ko, apima eksporto apribojimus. Dėl šių priemonių iškreipiamos pasaulinės rinkos, atsiranda netikrumas dėl reguliarių prekių srautų. Tokios priemonės gali pakenkti tiek išsivysčiusioms, tiek besivystančioms šalims, nes beveik nė viena šalis neturi visų žaliavų išteklių.

Mažiausiai išsivysčiusios šalys gali būti itin priklausomos nuo biržos prekių importo, todėl tam tikrose srityse trūkstant daugiašalių taisyklių, pvz. Be to, į kainų svyravimus įmonės reaguoja įvairiais būdais, pvz. Dėl tokių veiksmų tiekimas gali būti dar labiau apribotas. Didėjanti biržos prekių ir susijusių finansų rinkų tarpusavio priklausomybė Biržos prekių išvestinės finansinės priemonės gamintojams ir vartotojams leidžia apsisaugoti nuo rizikos, susijusios su fizine gamyba ir kainų nepastovumu.

5 sezono prekybos sistema skambinkite ir padėkite pasirinkimo sandorių patarimus

Be to, tokios priemonės vis dažniau laikomos grynai finansinėmis investicijomis. Šiomis dropbox darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai finansinių investicijų srautai biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkose pastaraisiais metais labai išaugo žr.

Todėl stiprėja biržos prekių ir finansų rinkų tarpusavio ryšys, jose atsiranda vis daugiau dalyvių, ieškančių rizikos valdymo priemonių ir investavimo galimybių. Neatidėliotinų sandorių rinkų likvidumą, veiksmingumą ir prieinamumą stiprina tinkamai veikiančios išvestinių finansinių priemonių rinkos, ir atvirkščiai.

Derama ir patikima informacija apie pagrindines rinkos sąlygas, pvz. Tačiau išvestinių finansinių priemonių rinkas siekdamos valdyti riziką naudoja ne tik komercinės įmonės, bet ir finansų įstaigos, laikydamosi rizikos paskirstymo strategijų.

Be to, biržos prekių būsimųjų sandorių kainos t. Sandoriai biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkose Bendras ateities sandorių ir pasirinkimo sandorių sutarčių skaičius [pic] Šaltinis: Jungtinių Valstijų žaliavų ateities sandorių prekybos komisija per Reuters Ecowin Išvestinių finansinių priemonių sutarčiai būdinga tai, kad jos vertė priklauso nuo konkrečios pagrindinės rinkos, su kuria sutartis yra susijusi.

Tai ypač pasakytina tais atvejais, kai pagrindinė rinka yra fizinė. Todėl prekių išvestinių finansinių priemonių ir pagrindinių fizinių biržos prekių kainos yra tarpusavyje susijusios.

Vadinasi biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkų negalima vertinti atskirai nuo biržos prekių rinkų ir atvirkščiai. Tačiau suprasti, kaip finansinės rinkos veikia fizines rinkas ir atvirkščiai, nėra lengva. Nustatyti ryšį sudėtinga, nes ne visoms fizinėms rinkoms būdingi tokie patys ypatumai. Poveikį daro skirtingi veiksniai, dalis kurių yra būdingi individualioms rinkoms ir todėl skirtinguose sektoriuose rinkos dinamika įvairuoja. Kadangi šiose rinkose trūksta skaidrumo, šiuo etapu dar sunkiau yra vertinti, kokiu būdu ir mastu kainų nustatymo procesai biržos prekių rinkose yra susiję su vis didesnę svarbą įgaunančių aukšto dažnio prekybos sistema ir jos poveikis finansų rinkoms finansinių priemonių rinkomis.

reti neurali prekybos sistema gyvenamosios prekybos sistemos skundai

Nors aišku, kad ryšys tarp išvestinių finansinių priemonių pozicijų rinkose ir neatidėliotinų kainų yra stiprus, vis dar sunku iki galo įvertinti, kokį poveikį svyravimams pagrindinėse fizinėse rinkose daro pokyčiai išvestinių finansinių priemonių rinkose ir koks yra šių rinkų ryšys.

Nustatyti tokius ryšius sudėtinga ir todėl, kad ne visoms fizinėms rinkos būdingi tokie patys ypatumai ir skirtingiems sektoriams būdinga nevienoda rinkos dinamika. Todėl būtini tolesni veiksmai, kad šie pokyčiai būtų geriau suprantami[13]. Tačiau jau šiuo etapu yra aišku, kad turėtų būti didinamas pagrindinių fizinių rinkų ir išvestinių finansinių priemonių rinkų skaidrumas ir stiprinami atskaitomybės įpareigojimai.

Užtikrinus didesnį skaidrumą ir lengvai prieinamą informaciją fizinėse rinkose investuotojai galės priimti pagrįstus sprendimus ir taip padės tinkamai nustatyti kainas ir paprasčiau nustatyti piktnaudžiavimo atvejus ir jiems užkirsti kelią. Be to, pastarojo meto kainų svyravimai parodė, kad fizinių rinkų dalyviams turi būti sudarytos sąlygos apsisaugoti nuo rizikos, susijusios su kaina, kartu užtikrinant atidų ir veiksmingą rinkos pokyčių stebėjimą.

Tai ypač svarbu maistą importuojančioms besivystančioms šalims. Šiomis aplinkybėmis galėtų būti svarstomos galimybės taikyti papildomas tikslines reguliavimo priemones, pvz. Taip pat parengta keletas iniciatyvų, kuriomis siekiama gerinti maisto grandinės veikimą ir didinti žemės ūkio prekių rinkų skaidrumą.

Naršymo meniu

Įgyvendinant finansinių rinkų reguliavimo sistemos reformas, Komisija taip pat nustatė priemones, kuriomis stiprinimas biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkų vientisumas ir didinamas skaidrumas. Fizinės rinkos 3. Energija nafta, elektros energija, dujos Pateikusi pasiūlymą nustatyti aiškias taisykles, kuriomis draudžiama piktnaudžiauti rinka didmeninės elektros energijos ir dujų rinkose, paremtą ES masto rinkos stebėjimo sistema ir naujomis energetikos reguliavimo institucijoms suteiktomis vykdymo užtikrinimo galiomis[15], Komisija parodė esanti pasirengusi užtikrinti tinkamą energijos rinkų veikimą.

bučinys dienos prekybos strategija suteiktų akcijų pasirinkimo sandorių poveikis mokesčiams

Laikantis tokio požiūrio bus užtikrinta, kad vidaus rinkos teikiamais privalumais galėtų pasinaudoti Europos įmonės ir piliečiai; tai yra geras būdas parodyti, kaip spręsti kylančius uždavinius, kai biržos prekių ir susijusių finansinių rinkų tarpusavio priklausomybė nuolat didėja. Reglamento dėl energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo pasiūlymu[16] Europos ir nacionalinėms valdžios institucijoms bus suteiktos priemonės nustatyti piktnaudžiavimo rinka atvejus elektros energijos ir dujų didmeninės prekybos rinkose: - Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra ACER bus atsakinga už stebėjimą, siekiant nustatyti galimus piktnaudžiavimo atvejus; - prekiautojams bus draudžiama naudotis viešai neatskleista informacija siekiant gauti naudos iš sandorių arba manipuliuoti rinka dirbtinai palaikant aukštesnį kainų lygį, kuris nepagrįstas tikrąja pasiūla ir gamybos sąnaudomis, energijos laikymo ar perdavimo pajėgumais; - bus sustiprintas fizinių rinkų ir finansinių rinkų reguliavimo institucijų atitinkamai Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos bendradarbiavimas.

Komisija įsipareigojo užtikrinti, kad skaidrumo reikalavimai dėl pagrindinių duomenų dujų ir elektros energijos rinkose būtų veiksmingi ir atitiktų rinkos poreikius. Žemės ūkis ir aprūpinimo maistu užtikrinimas Atsižvelgiant į tai, kad kainų svyravimus lemia daug priežasčių, vieno paprasto nustatytų problemų sprendimo būdo nėra. Tai dar akivaizdžiau atsižvelgiant į žemės ūkio gamybos ypatumus ryšys su aprūpinimo maistu užtikrinimu, aplinka, žemės ūkio gamybos priklausomybė nuo gyvavimo ciklo, oro sąlygų ir metų laikų, sanitarinių sąlygų ir kenkėjųdėl kurių galimas politinių priemonių poveikis dar mažesnis.

Tačiau vienas pagrindinių susirūpinimą keliančių klausimų yra rinkos informacijos gerinimas. Žemės ūkio sektoriuje gausu įvairių viešųjų šaltinių Pasaulio banko, Maisto ir žemės ūkio organizacijos, EBPO, Amerikos Valstijų Žemės ūkio departamento, ES, Australijos žemės ūkio ir išteklių ekonomikos biuro arba biržos prekių organizacijų visų pirma Tarptautinės grūdų tarybos pateikiamos informacijos apie žemės ūkio gamybą, vartojimą ir atsargas. Priešingai, informacijos apie tokias prekes, kaip metalai, mineralai ir energija, nėra, nes rinkos informacija yra prieinama tik pramonės sektoriams ir įmonėms.

Vis dėlto būtų galima toliau tobulinti informacijos apie nacionalines ir regionines maisto atsargas, prognozių apie maisto prekių gamybą ir vartojimą kokybę ir pateikimo laiką. Atsižvelgiant į tai, kad bendroji žemės ūkio politika tampa vis labiau orientuota į rinką, informacija apie biržos prekių rinkos pokyčius ir jos skaidrumas tapo svarbiausia pastangų užtikrinti tinkamą žemės ūkio maisto prekių grandinės veikimą dalis: - valstybės narės Komisijai reguliariai teikia įvairius duomenis, kurie skelbiami internete[17] ir aptariami su suinteresuotųjų šalių patariamaisiais komitetais; - Komisijos statistikos tarnyba sukūrė maisto kainų stebėsenos priemonę, kuria siekiama didinti kainų skaidrumą[18]; šiuo metu vyksta diskusijos, kaip šią priemonę patobulinti; - Komisijos tarnybos reguliariai rengia ir skelbia vidutinės trukmės pagrindinių žemės ūkio prekių rinkų apžvalgą[19].

Komisija sukūrė veiksmingesnės maisto produktų tiekimo grandinės aukšto lygio forumą[20]. Nors jame neaptariami patys kainų svyravimai, nagrinėjama, kaip kainų pokyčiai pereina iš vienos skirtingos tiekimo grandinės grandies į kitą, analizuojami įmonių tarpusavio santykiai, maisto pramonės konkurencingumas, žemės ūkio maisto prekių logistika ir maisto kainų stebėsenos priemonė. Pastaraisiais dešimtmečiais nepaprastai išaugus maisto kainoms paaiškėjo, kad daugelyje besivystančių šalių nepakankamai investuota į žemės ūkį[21].

ES vystymosi politikos tikslas — šią tendenciją pakreipti priešinga linkme. Kaip nurodyta Žaliojoje knygoje dėl ES vystymosi politikos[22], tokiais veiksmais galima sumažinti kainų svyravimo poveikį pažeidžiamiausiems gyventojams.

Komisija jau priėmė aprūpinimo maistu politikos programą[23], kurioje nurodyta, kad ES ir valstybės narės turėtų padėti gerinti maisto rinkos veikimą pasauliniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu ir kartu didinti rinkos skaidrumą.

Консьерж шумно выдохнул, словно сбросив с плеч тяжесть. - А-а, Росио - прелестное создание. - Мне нужно немедленно ее увидеть.

Besivystančioms šalims būtų teikiama parama stiprinti ūkininkų organizacijas, didinti kainų skaidrumą, tvariai didinti žemės ūkio gamybos našumą, taip pat plėtoti reguliavimo pagrindą ir jo laikytis.